એનાઇમ Ost: ડાઉનલોડ ખુલવાનો & અંત એઓ કોઈ એક્સૉસિસ્ટ: ક્યોટો Fujouou- મરઘી [પૂર્ણ]

ખુલી અને અંત એઓ કોઈ એક્સૉસિસ્ટ: ક્યોટો ફ્યુજૌઉ-હેન

યો મિન્ના, હેપ્પી ન્યૂ યર 2017 યા .. વેલ, આ વર્ષની શરૂઆતમાં હું ઓસ્ટ ઓપનિંગ ગીત શેર કરવા માંગું છું અને એનો કોઈ એક્સૉસિસ્ટ નથી: ક્યોટો ફુઝૌઉ-હેન ખુલી ગીત યુવરવર્લ્ડ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું અને તેનું શીર્ષક ઇટેકી નો ઇિકયુ (એકી 滴 の 影響) હતું. જ્યારે અંતનો ઉલ્લેખ રિન અકાત્સકી દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે, જેનું શીર્ષક કોનો તે દ (コ ノ 手 デ) છે. આ એનાઇમ એઓ નો એક્સૉસિસ્ટથી સિઝન 2 છે

યો, દરેકને, હેપ્પી ન્યૂ યર 2017. યોશ, આ નવા વર્ષમાં હું "એઓ નો એક્સઝેસ્ટ / બ્લ્યૂ એક્સૉસિસ્ટ: ક્યોટો ફુઝૌઉ-હેન" વિશે શેર કરવા માગું છું. ઓપનિંગ ગીત ઇટટેકી નો ઇિકયુએ યુવરવર્લ્ડ દ્વારા ગાયું હતું અને રેન અકાત્સુકી દ્વારા અંત ગીત ગીત કોનો તે દે ગીત ગાયું હતું. આ એનીમે એઓ કોઈ એક્સૉસિસ્ટ / બ્લુ એક્સૉસિસ્ટની બીજી સીઝન છે.

વેલ ગાય્સ, ચાલો તેને તપાસીએ!

બધુ જ, આ માત્ર ગીત છે!

લગુ ઓપનિંગ (ખુલી ગીત)


યુવરવર્લ્ડ દ્વારા "ઇટેકી નો ઇિકયુ (એક ડ્રોપના પ્રભાવ)"


લઘુ સંસ્કરણ: [ડાઉનલોડ લિંક]

સંપૂર્ણ સંસ્કરણ: [ઈટ્ટીકી નો ઇિકયુ ફુલ વર્ઝન]લેગ્યુ એન્ડિંગ (સમાપ્તિ ગીત)


Rin Akatsuki દ્વારા "કોનો તે દ"

લઘુ સંસ્કરણ: [ડાઉનલોડ લિંક]
સંપૂર્ણ સંસ્કરણ: [કોન તે ડી - રિન અકાત્સુકી]
યોશ મિન્ના, તે એઓ નો એક્સૉસિસ્ટ ખોલવા અને સમાપ્ત કરવાના સાઉન્ડટ્રેક છે: ક્યોટો ફુઝૌઉ-હેન. જ્યારે ઉપલબ્ધ હોય ત્યારે ડાઉનલોડ લિંક સંપૂર્ણ સંસ્કરણ પર અપડેટ કરવામાં આવશે. તેથી હા અહીં સબ્સ્ક્રાઇબ કરો
યોશ, તે જ છે, જો તમને એવું લાગ્યું કે તે હજી સંપૂર્ણ સંસ્કરણ નથી, તો ચિંતા કરશો નહીં, જ્યારે પૂર્ણ સંસ્કરણ પર લિંકને અપડેટ કરવામાં આવશે, તો ફક્ત આ બ્લોગને સબ્સ્ક્રાઇબ કરો અને સંપૂર્ણ સંસ્કરણ અપડેટ થાય ત્યારે તમને નોટિસ મળશે.

ઓહ હા, અહીં તમે ગીતો, એનાઇમ, સમીક્ષાઓ, રમતો વગેરેની વિનંતી પણ કરી શકો છો. વિનંતી શરૂ કરવા માટે, કૃપા કરીને મુલાકાત લો [અહીં લિંક કરો]

આ પણ વાંચો: હેન્ડ શેડર્સને ખોલવું અને સમાપ્ત કરવું ડાઉનલોડ કરો

 • ડાઉનલોડ ઑપ એઓ નો એક્સસોસિસ્ટ એસએક્સએનએક્સએક્સ
 • કોઈ ઑક્સોર્સ સીઝન 2 ડાઉનલોડ કરો
 • આ બોલ પર કોઈ ઊંજણી નાખનાર સીઝન 2 ખોલીને ડાઉનલોડ
 • પનીર એઓ કોઈ ઊંજણી નાખનાર ડાઉનલોડ કરો
 • લેગૂ ઉદઘાટન ઑઓ ડાઉનલોડ કરો કોઈ વળગાડ મુક્તિની સિઝન 2
 • ડાઉનલોડ કરો ost ao no exorcist S2
 • લૅગૂ એઓ કોઈ એક્સસોસિસ્ટ એસએક્સએનએક્સએક્સ ડાઉનલોડ કરો
 • પનીર એઓ કોઈ વળગાડ મુક્તિની સિઝન 2
 • ડાઉનલોડ કરો lagu ao no exorcist
 • એઓ કોઈ એક્સસોસિસ્ટ 2 ખોલીને ડાઉનલોડ કરો
 • ચીઝ એઓ કોઈ ઊંજણી નાખનાર
 • એઓ કોઈ ઊંધું વળવું સીઝન 2 ખોલ્યા
 • લેગૂ ઓપનિંગ એઓ કોઈ એક્સસોસિસ્ટ 2 ડાઉનલોડ કરો
 • એઓ કોઈ એક્સસોસિસ્ટ એસએક્સએનએક્સએક્સ ખોલ્યા ડાઉનલોડ કરો
 • op ao no exorcist 2 mp3
 • ડાઉનલોડ ઓથો નો એક્સૉસિસ્ટ
 • ઓહ નો એક્સસોસિસ્ટ એસએક્સએનએક્સએક્સ
 • https:///2017/01/download-ost-ao-no-exorcist html
 • ઑસ્ટ એઓ નો એક્સૉસિસ્ટ ગીત ડાઉનલોડ કરો
 • ઓપનિંગ એઓ નો એક્સૉસિસ્ટ S2 ખુલી 1 ડાઉનલોડ કરો