કમ્પ્યુલન લૅગૂ-લૅગ્યુ યુસુરીન (નિશિમિઓરી યુસા) ચાર્લોટ અને ડાઉનલોડ એમપીએક્સએક્સએક્સએક્સ


moshi moshi, disini gw mau berbagi koleksi gw ni mengenai lagu-lagu dari Yusarin(Nishimori Yusa), idol terkenal dari anime Charlotte, lagunya bagus-bagus dan bikin semangat :3

nah, ini nih daftar lagunya dan link downloadnya :3 :

 1. Hatsunetsu Days : [સાઉન્ડક્લાઉડ] [સોલિડફાઈલ્સ] [Tusfiles]
 2. Not be Found : [સાઉન્ડક્લાઉડ] [સોલિડફાઈલ્સ] [ટસફાઇલ્સ]
 3. Rakuen Made : [સાઉન્ડક્લાઉડ] [સોલિડફાઈલ્સ] [ટસફાઇલ્સ]
 4. Yake ochinai Tsubasa versi How Low Hello : [સાઉન્ડક્લાઉડ] [સોલિડફાઈલ્સ] [Tusfiles]
 5. Bravely You versi How Low Hello : [સાઉન્ડક્લાઉડ] [સોલિડફાઈલ્સ] [ટસફાઇલ્સ]
 6. Hand with Blood : [સાઉન્ડક્લાઉડ] [સોલિડફાઈલ્સ] [ટસફાઇલ્સ]

Singe Link(RAR) : [સોલિડફાઈલ્સ]

Bonus Track :
Charlotte Opening Bravely You : [સાઉન્ડક્લાઉડ] [સોલિડફાઈલ્સ] [ટસફાઇલ્સ]
Charlotte Ending song Yake Ochinai Tsubasa : [સાઉન્ડક્લાઉડ] [સોલિડફાઈલ્સ] [ટસફાઇલ્સ]

yah, sekian dulu yang bisa gw share, ntar kalo ada lagu baru akan diupdate secepatnya :3 makanya update terus info di blog ini ya :3 dan tolong bantu share agar blog nya ramai :3 jaa na..

 • લૅગ્યુ ચાર્લોટ ડાઉનલોડ કરો
 • download lagu april loop kano
 • download lagu opening Charlotte
 • Ost Anime charlotte
 • Lagu yusarin di anime charlotte
 • download lagu yusa nishimori rakuen made
 • Download lagu yusa
 • download kumpulan lagu anime charlote lengkap
 • download lagu ed charlotte
 • download lagu ed anime charlotte
 • download lagu Charlotte hatsunetsu days
 • نيشيموري شارلوت