શાંતિ નિશાની [કેન્શી યોન્ઝુ] ગીતો ભાષાંતર English Indonesia

શાંતિ સાઇન - કેન્શી યોનેઝુ ભાષણો અનુવાદ ગુજરાતી ઇન્ડોનેશિયા

યો મિના, આ વખતે ગીત ગીત શેર કરવા માટે તૈયાર છે શાંતિ નિશાની કેન્શી યોનેઝુ દ્વારા હોસ્ટ કરાયેલ અને એનાઇમનું પ્રારંભિક ગીત છે "બોકો કોઈ હિરો એકેડેમિયા સિઝન 2"
================================================== ==================
યો દરેક, આ વખતે હું ગીતો શેર કરવા માંગો છો શાંતિ નિશાની કેન્શી યોનેઝુ દ્વારા ગાયું હતું, આ ગીત એનાઇમના પ્રારંભિક ગીત છે બોકો કોઈ હિરો એકેડેમિયા સિઝન 2.
ચાલો તેને તપાસીએ!

================================================== ==================
ગીતનું નામ: શાંતિ નિશાની

કલાકાર: કેન્શી યોનેઝુ
વોકલ: કેન્શી યોનેઝુ
એનાઇમ સાઉન્ડટ્રેક: બોકો કોઈ હિરો એકેડેમિયા સિઝન 2 ખુલી
=========================================
રોમાજીના ગીતો:

તેના બુકોરા ના ઉરુરેસ ની ની ટોરિસુગ્વેટ્ટા એન્ઓ હિકૌકી ઓ
ફ્યુશિગિ ના કુરાઇ ની ઓબોટરુ ઈમઈ મો ના ના ની નેઝ કા
ફ્યુગ્નેક્યુટ નાઈટ હાય યોરુ ની તાદા સુયુનોનૃતિ થી નેગેટેટા
સોનો તોમ ની હિટ્યુયુ ના યુ યુકી ઓ સગાશિમટોમેટિએટા

ઝાન્કુકુ ના અનમેઇ ગા સદમર્તુ ટુ શેટે
સૉરે જીએ તે તેના ના હરી કા બૂઓ કોઈ મે ની એરાવરરુ ટુ સાઇટ
તાદા આશેન કોનો આઇશંન iki ગા ડેક્યુરી નરા
ડૌ ડેમો Ii ટુ ઓમોઇટ સોનો કોકોરો ઓ

મો ઇચ્િડો છોુ ઇ ેક બૂ ઇ ઇક ટુ બોક નો નાક દે દારે કા ગા ઉતઉ
દો શાઉઓ મો ને હૈડો નેત્સેરેત્સુ ની
તેનાુડટ્ટે મે ઓ હેરશિતા કીમી ગા નિડો ટુ કનશિમણાઈ તમે ની વારેરુ
સોના હીરુ ની નારૂ તામ એ ઉટા

સારા કાકાગેરો પિયુસુ સેઇન કોરોગાટીક્યુ સુતુરી ઓ

મોમૉતાઈ દા નન્તે ઇરુ હોદો કિમી ગા યોવોક વી નો ના વોકટેટા
વ્રણ ઇઝૂ ની બોક્યુ વો યોક્તેત કીમી ગા દાઈજી દત્તાંદા
હિતારી દ ikiteikunda nante sa kuchi o tsuite sakenda ano hi kara
કાવતટેક્યુ બૂક ઓ વારાબેબા હે હેટરી ગા કોવઇ બકુ ઓ

કેટબોશાઇટ કમિટસાઇટ
સગાગુ અતામા ટુ હારા નો ઓકુ ગા કશુકુસા ની નટ્ટ્ટે
ટીઅરી મો કિરેન મો કિટેશિમૌ કુરાઇ ની
ઈમા ડબલ્યુ શેટ્ટીટેઇટેઇન્ડ કિમી નો કોકોરો ના

બૂકાચચી ડબલ્યુ કિટટો તેનાં બૂુ હનરેતા તાઇયૂ ની સરા તે ગા ટોડોઇટ
યોએક મેઈ ઓ ને નારી રીટ વેરાઉ
સોઉ યાટ્ટે અકુએ મોરુ ઇરો ની સોમરી ઓબોરોગે મા માટી નો મીકો ઇ
તે ઓ tsunaide હેશિટેક્યુરુ હઝુ દા

કીમી ટુ મીરાઇ ઓ નસુમગીગાકુ હેઇનરી નો નવી સુતુરી ઓ

કસાબુતા દારેકે અરાક્કુરા હબી ગા કિઝુરી કિસૂરરે સુરીરાઇરા ઈમા ગા
કિમ કોઈ કોટબો ડી યોમીગેરુ અઝાયક ની મો અરાવેરેટીક્યુ
સાનગી નો મામા ડે નેમરુ તમશી ઓ ટેપકેક નો મામા સુટતા એન્નો યૂમ ઓ
મૌ ઇચીડો ટોરીમોડોઝ

મો ઇચ્િડો છોુ ઇ ેક બૂ ઇ ઇક ટુ બોક નો નાક દે દારે કા ગા ઉતઉ
દો શાઉઓ મો ને હૈડો નેત્સેરેત્સુ ની
તેનાુડટ્ટે મે ઓ હેરશિતા કીમી ગા નિડો ટુ કનશિમણાઈ તમે ની વારેરુ
સોના હીરુ ની નારૂ તામ એ ઉટા

સારા કાકાગેરો પિયુસુ સેઇન કોરોગાટીક્યુ સુતુરી ઓ
કિમી ટુ મીરાઇ ઓ નસુમી એગ્કોુ હિનરી નો નાઈ સટેરી ઓ

===============================================
કાન્જી ગીતો:

કોઈ દિવસ કે મુસાફરો અમને ઉપર અમને પસાર
રહસ્યમય રીતે તે શા માટે યાદ રાખવું તેનો કોઈ અર્થ નથી
હું રડતી અને રડતી વખતે રાત્રે મજબૂત બનવા માગતી હતી
હું તે હિંમત શોધી રહ્યો હતો જે તે માટે જરૂરી છે

એક ક્રૂર ભાવિ નક્કી થાય છે
તે મારા પહેલાં એક દિવસ દેખાશે
માત્ર એક ક્ષણ માટે, જો હું આ ક્ષણ માટે શ્વાસ કરી શકે છે
હૃદય કે જે મેં વિચાર્યું તે સારું ન હતું

લાંબા માર્ગ પર જાઓ અને લાંબા માર્ગમાં જાઓ અને કોઈ મારી ગાતા હોય
તે ડિઝીટલ ઉત્સાહી છે
હંમેશાં આંખોમાં સોજો આવે છે તમે હસવા કરી શકો છો કારણ કે તમે ઉદાસી ક્યારેય નહીં અનુભવો છો
આવા હીરો બનવા માટેનું ગીત

ફેરવેલ વાર્તાઓ રોલિંગ કથાઓ

હું જાણું છું કે તમે કહેવું પૂરતું નબળું નથી કે તમે રક્ષણ કરવા માંગો છો
તે ઉપરાંત હું નબળી છું અને તમે મહત્વપૂર્ણ હતા
તે દિવસે હું મારા મોઢાથી પોકાર કરીશ
જો તમે મારા પર હસતા હો તો હું બદલાઈશ, મને એકલા હોવાની દહેશત છે, હું ડરી છું

હું કિકને બચાવવાથી શ્વાસ લઈ શકતો નથી
એવું કહેવાય છે કે ઘોંઘાટીયા વડા અને પેટનું બેકસ્ટ્રોક ચોળાયેલું બની ગયું
હાથ ધોવા અને ખેંચાણ વિશે
હવે હું તમારા હૃદયમાં સ્પર્શ કરવા માંગુ છું

ખરેખર એક દિવસ આપણા હાથ સૂર્યથી દૂર પણ પહોંચે છે
ચાલો તે પરોઢ પહેલાં વિચાર કરીએ અને ચાલો હસવું
તેથી વાદળી બર્નિંગ રંગમાં અને સ્ટેજની શહેરની બહાર
તમે હાથમાં હાથ ચલાવી શકો છો

તમને અને ભાવિ સ્ટિલિંગને ટ્વિસ્ટ વગરની વાર્તા

હવે સ્ક્રેબ્સથી ભરપૂર વેરવિખેર સ્કેબ્સ વેરવિખેર
તમારા શબ્દો સાથે વધતા તેજસ્વી રીતે બહાર નીકળવું
તે સ્વપ્ન કે જ્યારે હું તેને ઊંઘતી આત્માને છોડું છું
ફરી પાછા લો

લાંબા માર્ગ પર જાઓ અને લાંબા માર્ગમાં જાઓ અને કોઈ મારી ગાતા હોય
તે ડિઝીટલ ઉત્સાહી છે
તમે હંમેશાં દુઃખી થશો નહીં એવું તમને હંમેશા સ્મિત કરી શકે છે
આવા હીરો બનવા માટેનું ગીત

ફેરવેલ વાર્તાઓ રોલિંગ કથાઓ
તમને અને ભાવિ સ્ટિલિંગને ટ્વિસ્ટ વગરની વાર્તા

===============================================
અંગ્રેજી અનુવાદ ગીતો

તે અચાનક છે કે આપણે કેટલી વાર વિમાનને ઉડાન ભરેલી જોયું તે વિમાન કેટલી સારી રીતે યાદ કરે છે.
ત્યાં કોઈ વાસ્તવિક કારણ નથી, તે માત્ર અમારી સાથે લાકડી.
સાંજે, હું સમગ્ર દિવસ એક રડતી વાસણ વિતાવી પછી, હું કશું માટે સખત મહેનત કરી હતી પરંતુ મજબૂત બનવા માટે.
હું તે ધ્યેય શોધી રહ્યો હતો જે મને તે ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવાની જરૂર છે.

જો એક ક્રૂર ભાવિ પથ્થરમાં કોતરવામાં આવ્યું હોય તો પણ,
એક દિવસ પહેલાં મને પોતે ઉઘાડે છે ...
જ્યાં સુધી મારી પાસે ક્ષણ હોય ત્યાં સુધી, આ ક્ષણ, જ્યાં હું શ્વાસ કરી શકું છું,
હું લાગણી પર પકડી શકું છું કે તેમાંથી કોઈ ખરેખર મહત્વ નથી!

મારા અંદરની કોઈએ ગાવાનું છે, "અંતર જાવ! એકવાર વધુ અંતર જાઓ! "
જુસ્સો સાથે હું નામંજૂર કરી શકતો નથી.
તમારી આંખો હંમેશા આંસુથી સોજો આવે છે, પણ હું હસતી રાખું છું જેથી તમને ફરીથી દુ:
જે ગીત હું સાંભળું તે મને હિંમતવાન થવા પ્રોત્સાહિત કરે છે!

હું શાંતિની નિશાની ફેલાવીશ, સાથે આ વાર્તાને રોલિંગ કરીશ!

હું કહી શકતો નથી કે હું તમને રક્ષણ આપવા માગું છું ... તમે તે નબળા ન હતા.
પણ હું નબળી હતી. તમે હંમેશા મારા માટે અગત્યના હતા.
તે દિવસથી હું હંમેશાં બદલાઈ રહ્યો છું, જ્યારે મેં કહ્યું કે હું એકલી જ રહેવા પર જઈશ.
તેથી આગળ વધો અને હસવું! હસવું, કારણ કે મને એકલો હોવાની દ્વિધા છે.

જો હું લાત છું, બચકું છું, શ્વાસ લેવામાં અસમર્થ છું,
અને મારા રમખાણો વડા અને પેટ ની ઊંડાણો એક gushy વાસણ છે ...
હું લગભગ મારા તમામ ખેંચાણ ભૂલી જઈ શકું છું અને ટ્રાઉટમ-
હું ત્યાં જ રહેવા માંગું છું, તમારા હૃદયની લાગણી!

કોઈક દિવસ મને ખાતરી છે કે અમારું હાથ સુદૂર સુધી પહોંચી શકશે,
તો ચાલો આપણે દિવસો પહેલાં ક્ષણભરીએ, મોટેથી હસવું!
અમે આ ધૂંધળા શહેરની બહારના સાહસ તરીકે એક સુંદર બર્નિંગ રંગમાં રંગીન થઈશું.
હાથ જોડાયા, મને વિશ્વાસ છે કે અમે બધી રીતે ચલાવી શકીએ છીએ!

હું તમારી સાથે ભાવિ ચોરી, કોઈપણ ટ્વિસ્ટ વિના વાર્તા લખીશ!

રેબૉડી દિવસોએ સ્ક્રેબ્સમાં આવરી લીધાં ... મારી નાખતી સ્ક્રેપિંગ અને સ્ક્રેપ થઇ જવાના દિવસો ...
તમારા શબ્દો મારાથી બધાને પાછા લાવે છે - તે સ્પષ્ટ રીતે દેખાય છે.
મારા આત્મા, હજુ પણ તેના ક્રાઇસ્લિસમાં ઊંઘ ... તે સ્વપ્ન, હજુ પણ અડધા ખાય છે કોરે tossed ...
હું એકવાર વધુ તેમને બધા પાછા લઈશું!

મારા અંદરની કોઈએ ગાવાનું છે, "અંતર જાવ! એકવાર વધુ અંતર જાઓ! "
જુસ્સો સાથે હું નામંજૂર કરી શકતો નથી.
તમારી આંખો હંમેશા આંસુથી સોજો આવે છે, પણ હું હસતી રાખું છું જેથી તમને ફરીથી દુ:
જે ગીત હું સાંભળું તે મને હિંમતવાન થવા પ્રોત્સાહિત કરે છે!

હું શાંતિની નિશાની ફેલાવીશ, સાથે આ વાર્તાને રોલિંગ કરીશ!
હું તમારી સાથે ભાવિ ચોરી, કોઈપણ ટ્વિસ્ટ વિના વાર્તા લખીશ!

===============================================

ઇન્ડોનેશિયન અનુવાદ:

તે અદ્ભુત છે કે અમે પ્લેનને કેટલી સારી રીતે ઉડતી જોઇ છે તે કેટલી સારી રીતે યાદ છે.
આ બોલ પર કોઈ વાસ્તવિક કારણ છે, તે માત્ર અમારી સાથે sticking છે
રાતે, હું સમગ્ર દિવસને રડતી ગાળ્યા પછી, મને વધુ મજબૂત બનવા માટે કંઈ જ ન હતું.
મને તે ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવા માટે હિંમતની જરૂર છે.

જો ક્રૂર ભાવિ પથ્થરમાં કોતરેલું હોય તો પણ,
એક દિવસ પહેલાં મને બતાવવા માટે તૈયાર ...
જ્યાં સુધી હું કરી શકું, હમણાં, જ્યાં હું શ્વાસ કરી શકે છે,
હું એવી લાગણીને પકડી રાખી શકું છું કે જે કંઈ ખરેખર મહત્વ નથી!

મને અંદર કોઈએ ગાયું, "જાવ! ફરીથી અંતર જવું! "
જુસ્સો સાથે હું પ્રતિકાર કરી શકતો નથી.
તમારી આંખો હંમેશા આંસુથી સોજો આવે છે, પણ હું હસતાં રાખીશ જેથી તમને હવે દુઃખ થવાની જરૂર નથી-
જે ગીત મેં સાંભળ્યું તે મને તેવો હીરો બનવાની પ્રેરણા આપે છે!

મને શાંતિની નિશાની મળશે, આ વાર્તાને ઉથલાવી!

હું એમ ન કહી શકું કે હું તમને રક્ષણ આપવા માંગું છું ... તમે નબળા નથી.
પણ હું નબળી છું તમે હંમેશા મારા માટે અગત્યના છો
તે દિવસથી હું બદલાઈ ગયો છું, જ્યારે મેં પોકાર કર્યો કે હું મારી પોતાની જ જીવીશ.
તેથી આગળ વધો અને હસવું! હસવું, કારણ કે મને એકલા હોવાની ભય છે.

જો હું લાત, ડંખ, શ્વાસ શકતો નથી,
અને મારા માથાની ઊંડાઈ અને તોફાની વાસણના પેટ ગુસ્સે છે ...
હું લગભગ તમામ આરામ અને આરામ કરી શકો છો ટ્રૂટ્સ-
તે જ રીતે હું ત્યાં રહેવા માંગુ છું, તમારા હૃદયને અનુભવો!

એક દિવસ મને ખાતરી છે કે અમારું હાથ દૂરના સૂર્ય સુધી પહોંચવામાં સક્ષમ હશે,
તો ચાલો ઉતાવળ પહેલાં ક્ષણભર્યો, મોટેથી હસવું!
જ્યારે અમે આ ધૂંધળા શહેરની બહાર છીએ ત્યારે અમે ખૂબ સુંદર રંગથી રંગીન થઈશું.
હાથ જોડાયા, મને ખાતરી છે કે અમે બધી રીતે ચલાવી શકીએ છીએ!

હું ભવિષ્યનો તમારી સાથે ચોરી કરીશ, એક ખૂણા વગરની વાર્તા લખીશ!

દિવસો ગાળ્યા આવરી આવરણ scabs આવરી ... પહેરવા આઉટ દિવસ મારી જાતને ખંજવાળ અને ઉઝરડા મેળવવામાં ...
તમારા શબ્દો મને પાછા લાવે છે-તેઓ એટલા સ્પષ્ટ દેખાય છે
મારી આત્મા, હજુ પણ તેના kepompan માં ઊંઘ ... આ સ્વપ્ન, હજુ અડધા યોગ્ય જેલમાં ચેઇન ...
હું તેમને પાછા એકવાર વધુ લાવીશું!

મને અંદર કોઈએ ગાયું, "જાવ! ફરીથી અંતર જવું! "
જુસ્સો સાથે હું પ્રતિકાર કરી શકતો નથી.
તમારી આંખો હંમેશા આંસુથી સોજો આવે છે, પણ હું હસતાં રાખીશ જેથી તમને હવે દુઃખ થવાની જરૂર નથી-
જે ગીત મેં સાંભળ્યું તે મને તેવો હીરો બનવાની પ્રેરણા આપે છે!

મને શાંતિની નિશાની મળશે, આ વાર્તાને ઉથલાવી!
હું ભવિષ્યનો તમારી સાથે ચોરી કરીશ, એક ખૂણા વગરની વાર્તા લખીશ!

===============================================

દ્વારા ઇન્ડોનેશિયન અનુવાદ: Google અનુવાદ

અંગ્રેજી અનુવાદ: ગિએરિક-નોનસેન્સ

યોશ મિના, આ ગીતનું ગીત છે શાંતિ નિશાની તેના હા ખુશ યાદ!

================================================== ==================
વેલ ગાય્ઝ, તે ગીતો છે, આશા છે કે તમે તેને પસંદ કરો, અને નવા અપડેટ્સ જોવા માટે આ બ્લોગને સબ્સ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં, તમે જુઓ છો

 • શાંતિનાં ગીતો
 • લિરિક શાંતિ સાઇન
 • લૅગુ શાંતિ સાઇન ડાઉનલોડ કરો
 • ગીત કેન્શી યોનેઝુ શાંતિ ચિહ્ન ડાઉનલોડ કરો
 • શાંતિ સાઇન એનાઇમ ગીત ગીતો ઇન્ડો અનુવાદ
 • peace sign mha lyrics english
 • શાંતિ સાઇન ગીત ગીતો અને અનુવાદો
 • શાંતિ ગાયન ગીત ડાઉનલોડ કરો
 • બોકુ સોંગ ગીતો પીસ સાઇન હિરો નં
 • શાંતિ સાઇન ગીત ડાઉનલોડ કરો
 • કેન્શી યેનઝુ શાંતિ સંકેત ઇન્ડો આવૃત્તિ
 • કેન્શી યોનોઝુ શાંતિ ડાઉનલોડ પર સહી કરો
 • ઑસ્ટ બોકુ નો હિરો એકેડેમી / પીસ સાઇન ટ્રાન્સલેશન ગીતો ડાઉનલોડ કરો
 • લિરિક શાંતિ સાઇન ડાઉનલોડ કરો
 • શાંતિ સાઇન ગીત ગીતો ડાઉનલોડ કરો
 • download lagukenshi yoneszu phice sight
 • અરવન દ્વારા ગીત ગીત ખોલીને શાંતિ સાઇન કવર ડાઉનલોડ કરો
 • ટુકડો સાઇન ગીત બોકુ નો હીરો એમપીએક્સટીએક્સ ડાઉનલોડ કરો
 • ગીત શાંતિ સાઇન કેન્ઝી ડાઉનલોડ કરો
 • કેંશી યોનેઝુ ગીત - પીસ સાઇન