એમેઝોન અંદાજપત્ર: હાકીહુ હૌહિન એન્જી અંતમાં ખુલીને ડાઉનલોડ કરો

એનાઇમ ઓસ્ટ: હૅકુ હુશીન એન્જીની સમાપન ડાઉનલોડ પ્રારંભ [પૂર્ણ]

યો મિન્ના, તમે કેવી રીતે છો? ઠીક છે, આ વખતે હું ઓસ્ટ ઓપનિંગ ગીત શેર કરવા માંગું છું અને એનાઇમનું અંતર નવીનતમ છે હકુઉ હુશીન એન્જી

તેણીના ખુલી ગીતને દ્વારા ગાયું હતું લાસ વેગાસમાં ભય અને ઘૃણા અને શીર્ષક "હીટ રાખો અને તમારી જાતે જ ફાયર કરો".

જ્યારે અંત દ્વારા ગાયું છે નાગી યાનગી શીર્ષક "મડોઇ મીરાઇ (દૂરના ભાવિ)" .

બધુ જ, આ માત્ર ગીત છે!

================================================== ==============

યો, દરેકને શું થયું? .. યોશ, આ વખતે હું વિશે શેર કરવા માંગો છો "હકુઉ હુશીન એન્જી (સોલ હન્ટર, સેન્કાઇ-ડેન હોશેન એન્જી)"ઓપનિંગ અને એન્ડિંગ ગાયન ઓસ્ટ.

પ્રારંભિક ગીત "હીટ રાખો અને સ્વયંને ઝગડો" ભય દ્વારા, અને લાસ વેગાસમાં લોથિંગ.

અને અંત ગીત નાગી યાનગી દ્વારા "મડોઇ મીરાઇ (દૂરના ભાવિ)".

વેલ ગાય્સ, ચાલો તેને તપાસીએ!
================================================== ==============
તમે ડાઉનલોડ કરવા માગતા હો તે માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો હકુઉ હુશીન એન્જી ઉપશીર્ષક ઇન્ડોનેશિયા
================================================== ==============
લગુ ઓપનિંગ (ખુલી ગીત) હકુઉ હુશીન એન્જી
"હીટ રાખો અને સ્વયંને ઝગડો" ભય દ્વારા, અને લાસ વેગાસમાં લોથિંગ


લઘુ સંસ્કરણ / ટીવી કદ: [સોલિફાઈલ્સ][Zippyshare][મીરર]

સંપૂર્ણ સંસ્કરણ: [સોલિફાઈલ્સ][Zippyshare][મીરર]


Lirik Terjemahan - ગીતોના ભાષાંતર: [ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે]

================================================== ============
લેગૂ એન્ડિંગ (એન્ડિંગ સોંગ) હકુઉ હુશીન એન્જી

નાગી યાનગી દ્વારા "મડોઇ મીરાઇ (દૂરના ભાવિ)"
લઘુ સંસ્કરણ / ટીવી કદ: -

સંપૂર્ણ સંસ્કરણ: [સોલિફાઈલ્સ] - [Zippyshare] - [મીરર]

Lirik Terjemahan - ગીતોના ભાષાંતર: [ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે]
================================================== ================
લેગૂ ખુલી 2 (ખુલી ગીત 2) હકુઉ હુશીન એન્જી
ભય દ્વારા "તમારા હાથમાં ખજાનો" અને લાસ વેગાસમાં લોથિંગ


લઘુ સંસ્કરણ / ટીવી કદ: -

સંપૂર્ણ સંસ્કરણ: [સોલિફાઈલ્સ][Zippyshare][મીરર]


Lirik Terjemahan - ગીતોના ભાષાંતર: [ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે]

================================================== ================

લેંગુ અંત 2 (સમાપન 2) હકુઉ હુશીન એન્જી

નાગી યાનગી દ્વારા "મક્કી નો આઉટલાઇન (અમૂર્ત રૂપરેખા દ્વારા)"
લઘુ સંસ્કરણ / ટીવી કદ:

સંપૂર્ણ સંસ્કરણ: [સોલિફાઈલ્સ][Zippyshare][મીરર]

Lirik Terjemahan - ગીતોના ભાષાંતર: [ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે]
================================================== ================

યોશ મિન્ના, તે છે ઓસ્ટ ગીત સાઉન્ડટ્રેક ખોલીને અને અંત હકુઉ હુશીન એન્જી તેના જ્યારે ઉપલબ્ધ હોય ત્યારે ડાઉનલોડ લિંક સંપૂર્ણ સંસ્કરણ પર અપડેટ કરવામાં આવશે. તેથી હા અહીં સબ્સ્ક્રાઇબ કરો

================================================== ==============

યોશ, તે જ છે, જો તમને એવું લાગ્યું કે તે હજી સંપૂર્ણ સંસ્કરણ નથી, તો ચિંતા કરશો નહીં, જ્યારે પૂર્ણ સંસ્કરણ પર લિંકને અપડેટ કરવામાં આવશે, તો ફક્ત આ બ્લોગને સબ્સ્ક્રાઇબ કરો અને સંપૂર્ણ સંસ્કરણ અપડેટ થાય ત્યારે તમને નોટિસ મળશે. જુઓ યાહ!

 • લાસ વેગાસમાં ડર અને ઘૃણાથી ગરમી રહે અને જાતે જ એમપીએક્સએનએક્સએક્સ ઉપર ગોળીબાર કરો
 • ગરમી રાખો અને તમારી જાતને એમપીએક્સએક્સએક્સ ઉપર ગોળીબાર કરો
 • ફાલ્લીવ ગરમી રાખે છે અને જાતે જ એમપીએક્સએક્સએક્સ XXX પર ગોળીબાર કરે છે
 • લાસ વેગાસમાં ડર અને ધિક્કારવું ગરમીને રાખે છે અને જાતે જ MP3 ડાઉનલોડને આગ કરે છે
 • લાસ વેગાસમાં ભય અને ઘૃણાને ડાઉનલોડ કરો ગરમી રાખો અને તમારી જાતે ગોળીબાર કરો
 • હોસ્ટિન એન્જીનમાં ડાઉનલોડ કરો
 • ડાઉનલોડ કરો હેક્યુયુ હોઉઝિન એન્ગી
 • હૂસિન એન્ગી ગીત
 • હક્યુઉ હૌશિન ઓસ્ટ
 • Lagu housin engi
 • Hakyu ​​Housin ડાઉનલોડ mp3 ખોલીને
 • fuwaost hakyuu housi engi mukei
 • લાસ વેગાસ કીમાં ભય અને ધિક્કાર
 • લાસ વેગાસમાં ગભરાતા ડરને ગરમી રાખો અને પોતાને આગ કરો
 • ઓપનિંગ હાકુયુ ડાઉનલોડ કરો
 • ડાઉનલોડ ઑપરેટિંગ હ્યુઝિન એન્જી
 • લાસ વેગાસમાં mp3 ડર અને ગભરાટ ડાઉનલોડ કરો
 • ડાઉનલોડ કરો lagu ગરમી રાખો અને તમારી જાતને આગ ઉપર રાખો - લાસ વેગાસમાં ભય અને ઘૃણાસ્પદતા (હકુઉ હુશીન એન્જી ખોલવા)
 • ગીત રાખવા ડાઉનલોડ કરો
 • હક્યુઉ હૂસિન mp3 ડાઉનલોડ કરો