એમેઝોન અંદાજપત્ર: હાકીહુ હૌહિન એન્જી અંતમાં ખુલીને ડાઉનલોડ કરો

એનાઇમ ઓસ્ટ: હૅકુ હુશીન એન્જીની સમાપન ડાઉનલોડ પ્રારંભ [પૂર્ણ]

યો મિન્ના, તમે કેવી રીતે છો? ઠીક છે, આ વખતે હું ઓસ્ટ ઓપનિંગ ગીત શેર કરવા માંગું છું અને એનાઇમનું અંતર નવીનતમ છેહકુઉ હુશીન એન્જી

તેણીના ખુલી ગીતને દ્વારા ગાયું હતું લાસ વેગાસમાં ભય અને ઘૃણા અને શીર્ષક "હીટ રાખો અને તમારી જાતે જ ફાયર કરો".

જ્યારે અંત દ્વારા ગાયું છે નાગી યાનગી શીર્ષક "મડોઇ મીરાઇ (દૂરના ભાવિ)" .

બધુ જ, આ માત્ર ગીત છે!

================================================== ==============

યો, દરેકને શું થયું? .. યોશ, આ વખતે હું વિશે શેર કરવા માંગો છો "હકુઉ હુશીન એન્જી (સોલ હન્ટર, સેન્કાઇ-ડેન હોશેન એન્જી)"ઓપનિંગ અને એન્ડિંગ ગાયન ઓસ્ટ.

પ્રારંભિક ગીત "હીટ રાખો અને સ્વયંને ઝગડો" ભય દ્વારા, અને લાસ વેગાસમાં લોથિંગ.

અને અંત ગીત નાગી યાનગી દ્વારા "મડોઇ મીરાઇ (દૂરના ભાવિ)".

વેલ ગાય્સ, ચાલો તેને તપાસીએ!
================================================== ==============
તમે ડાઉનલોડ કરવા માગતા હો તે માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો હકુઉ હુશીન એન્જી ઉપશીર્ષક ઇન્ડોનેશિયા
================================================== ==============
લગુ ઓપનિંગ (ખુલી ગીત) હકુઉ હુશીન એન્જી
"હીટ રાખો અને સ્વયંને ઝગડો" ભય દ્વારા, અને લાસ વેગાસમાં લોથિંગ


લઘુ સંસ્કરણ / ટીવી કદ: [સોલિફાઈલ્સ][Zippyshare][મીરર]

સંપૂર્ણ સંસ્કરણ: [સોલિફાઈલ્સ][Zippyshare][મીરર]


Lirik Terjemahan - ગીતોના ભાષાંતર: [ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે]

================================================== ============
લેગૂ એન્ડિંગ (એન્ડિંગ સોંગ) હકુઉ હુશીન એન્જી

નાગી યાનગી દ્વારા "મડોઇ મીરાઇ (દૂરના ભાવિ)"
લઘુ સંસ્કરણ / ટીવી કદ: [સોલિફાઈલ્સ] - [Zippyshare] - [મીરર]

સંપૂર્ણ સંસ્કરણ: [ટૂક સમયમાં આવી રહ્યું છે]

Lirik Terjemahan - ગીતોના ભાષાંતર: [ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે]
================================================== ================

યોશ મિન્ના, તે છે ઓસ્ટ ગીત સાઉન્ડટ્રેક ખોલીને અને અંતહકુઉ હુશીન એન્જી તેના જ્યારે ઉપલબ્ધ હોય ત્યારે ડાઉનલોડ લિંક સંપૂર્ણ સંસ્કરણ પર અપડેટ કરવામાં આવશે. તેથી હા અહીં સબ્સ્ક્રાઇબ કરો

================================================== ==============

યોશ, તે જ છે, જો તમને એવું લાગ્યું કે તે હજી સંપૂર્ણ સંસ્કરણ નથી, તો ચિંતા કરશો નહીં, જ્યારે પૂર્ણ સંસ્કરણ પર લિંકને અપડેટ કરવામાં આવશે, તો ફક્ત આ બ્લોગને સબ્સ્ક્રાઇબ કરો અને સંપૂર્ણ સંસ્કરણ અપડેટ થાય ત્યારે તમને નોટિસ મળશે. જુઓ યાહ!

 • ફાલ્લીવ ગરમી રાખે છે અને જાતે જ એમપીએક્સએક્સએક્સ XXX પર ગોળીબાર કરે છે
 • લાસ વેગાસમાં ડર અને ઘૃણાથી ગરમી રહે અને જાતે જ એમપીએક્સએનએક્સએક્સ ઉપર ગોળીબાર કરો
 • લાસ વેગાસમાં ડર અને ઘૃણાથી ગરમી રહે છે અને પોતાને ડાઉનલોડ કરો
 • લાસ વેગાસમાં ભય અને ઘૃણાને ડાઉનલોડ કરો ગરમી રાખો અને તમારી જાતે ગોળીબાર કરો
 • ડાઉનલોડ કરો લૅગ્યુ ફાલ્લીવ ગરમી રાખો અને તમારી જાતે ગોળીબાર કરો
 • ડાઉનલોડ કરો લૅગ્યુ ફાલ્લીવ ગરમી રાખો
 • ગરમી રાખો અને તમારી જાતને એમપીએક્સએક્સએક્સ ઉપર ગોળીબાર કરો
 • ગરમી રાખો અને તમારી જાતે ડાઉનલોડ કરો
 • લાસ વેગાસમાં ડર અને ઘૃણાજનક ડાઉનલોડ કરો ગરમી રાખો અને તમારી જાતે ગોળીબાર કરો
 • લાસ વેગાસમાં ભય અને ઘૃણાજનક - ગરમી રાખો અને જાતે જ અપ કરો mp3
 • ફાલ્લીવ ગરમી રાખે છે અને જાતે એમપીએક્સએક્સએક્સ ડાઉનલોડ પર ગોળીબાર કરે છે
 • ફાલ્લીવ ગરમી રાખે છે અને જાતે સિંગલ ડાઉનલોડને ગોળીબાર કરે છે
 • ફાલ્લીવ ડાઉનલોડ કરો ગરમી રાખો
 • હ્યુકા હાઉસિન એન્જી પર ડાઉનલોડ કરો
 • ડાઉનલોડ કરો lagu falilv ગરમી રાખો અને જાતે Mp3 ગોળીબાર

હાય, મુલાકાત માટે આભાર! ^ _ ^