એનાઇમ Ost: Karakai Jouzu કોઈ Takagi- સાન અંત ખોલીને ડાઉનલોડ

એનાઇમ Ost: Karakai Jouzu કોઈ Takagi- સન અંત ખોલીને ડાઉનલોડ [પૂર્ણ]

યો મિન્ના, તમે કેવી રીતે છો? ઠીક છે, આ વખતે હું ઓસ્ટ ઓપનિંગ ગીત શેર કરવા માંગું છું અને એનાઇમનું અંતર નવીનતમ છે Karakai Jouzu કોઈ Takagi - સાન (સિનિયર ઉચ્ચ ક્રમાંકિત Takagi).

તેણીના ખુલી ગીતને દ્વારા ગાયું હતું યુઇકો ઓહારા અને શીર્ષક "હું તમને કહીશ નહીં..

જ્યારે અંત દ્વારા ગાયું છે તકાગી-સાન (રી ટાકાહાશી) શીર્ષક "કિમગ્યુર રોમેન્ટિક" .

બધુ જ, આ માત્ર ગીત છે!

================================================== ==============

યો, દરેકને શું થયું? .. યોશ, આ વખતે હું વિશે શેર કરવા માંગો છો "કરકાઇ જોઝુ કોઈ ટાકાગી-સાન (કુશળ સતામણી તકાગી-સાન)"ઓપનિંગ અને એન્ડિંગ ગાયન ઓસ્ટ.

પ્રારંભિક ગીત હું નથી કહું છું (હું નથી કહું છું.) યુઇકો ઓહારા દ્વારા

અને અંત ગીત તકાગી-સન (રી ટાકાહાશી) દ્વારા "કિમેગ્યુર રોમેન્ટિક".

વેલ ગાય્સ, ચાલો તેને તપાસીએ!
================================================== ==============
તમે ડાઉનલોડ કરવા માગતા હો તે માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો કારાકાઇ જુઝુ કોઈ તકાગી-સાન ઉપશીર્ષક ઇન્ડોનેશિયા
================================================== ==============
લગુ ઓપનિંગ (ખુલી ગીત) કારાકાઇ જુઝુ કોઈ તકાગી-સાન
"હું તમને કહીશ નહીં." યુઇકો ઓહારા દ્વારા


લઘુ સંસ્કરણ / ટીવી કદ: [સોલિફાઈલ્સ][Zippyshare][મીરર]

સંપૂર્ણ સંસ્કરણ: [સોલિડફાઈલ્સ] - [Zippyshare][મીરર]


Lirik Terjemahan - ગીતોના ભાષાંતર: [ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે]

================================================== ============
લેગુ એન્ડિંગ (એન્ડિંગ સોંગ) કરકાઇ જુઝુ નો ટાકાગી-સાન

તકાગી-સન (રી ટાકાહાશી) દ્વારા "કિમેગ્યુર રોમેન્ટિક"
લઘુ સંસ્કરણ / ટીવી કદ: [સોલિફાઈલ્સ][Zippyshare][મીરર]

સંપૂર્ણ સંસ્કરણ: [સોલિફાઈલ્સ][Zippyshare][મીરર]

Lirik Terjemahan - ગીતોના ભાષાંતર: [ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે]
================================================== ================
લેંગુ અંત 2 (2 સોંગ અંત) Karakai Jouzu કોઈ Takagi- સાન

"એમએક્સએક્સએક્સએક્સ: 11" ટાકાગી-સન (રી ટાકાહાશી) દ્વારા
લઘુ સંસ્કરણ / ટીવી કદ: [ફક્ત પૂર્ણ સંસ્કરણ ડાઉનલોડ કરો]

સંપૂર્ણ સંસ્કરણ: [સોલિફાઈલ્સ][Zippyshare][મીરર]

Lirik Terjemahan - ગીતોના ભાષાંતર: [ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે]
================================================== ================
લેંગુ અંત 3 (3 સોંગ અંત) Karakai Jouzu કોઈ Takagi- સાન

"જિંત્સા (સાયકલ)" તકાગી-સન (રી ટાકાહાશી) દ્વારા
લઘુ સંસ્કરણ / ટીવી કદ: [ફક્ત પૂર્ણ સંસ્કરણ ડાઉનલોડ કરો]

સંપૂર્ણ સંસ્કરણ: [સોલિડફાઈલ્સ] - [Zippyshare][મીરર]

Lirik Terjemahan - ગીતોના ભાષાંતર: [ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે]
================================================== ================
લેંગુ અંત 4 (4 સોંગ અંત) Karakai Jouzu કોઈ Takagi- સાન

"કઝ ફ્યુકબા કોઈ (કઝ ની કોઈ કોઈ) "તકાગી-સન (રી ટાકાહાશી) દ્વારા
લઘુ સંસ્કરણ / ટીવી કદ: [ફક્ત પૂર્ણ સંસ્કરણ ડાઉનલોડ કરો]

સંપૂર્ણ સંસ્કરણ: [સોલિફાઈલ્સ][Zippyshare][મીરર]

Lirik Terjemahan - ગીતોના ભાષાંતર: [ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે]
================================================== ================
લેંગુ અંત 5 (5 સોંગ અંત) Karakai Jouzu કોઈ Takagi- સાન

તકાગી-સન (રાય તાકાહાશી) દ્વારા "ચીંસણા કોઈ ના ઉતા"
લઘુ સંસ્કરણ / ટીવી કદ: [ફક્ત પૂર્ણ સંસ્કરણ ડાઉનલોડ કરો]

સંપૂર્ણ સંસ્કરણ: [સોલિફાઈલ્સ][Zippyshare][મીરર]

Lirik Terjemahan - ગીતોના ભાષાંતર: [ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે]
================================================== ================
લેંગુ અંત 6 (6 સોંગ અંત) Karakai Jouzu કોઈ Takagi- સાન

"અઇ ઉતા (અઇ ઉતા)" તકાગી - સન (રાય તાકાહાશી) દ્વારા
લઘુ સંસ્કરણ / ટીવી કદ: [ફક્ત પૂર્ણ સંસ્કરણ ડાઉનલોડ કરો]

સંપૂર્ણ સંસ્કરણ: [સોલિફાઈલ્સ][Zippyshare][મીરર]

Lirik Terjemahan - ગીતોના ભાષાંતર: [ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે]
================================================== ================
લેંગુ અંત 7 (7 સોંગ અંત) Karakai Jouzu કોઈ Takagi- સાન

"દેતા કોરો નો યો નથી (જેમ જેમ હું તેમને મળ્યા) "તકાગી-સન (રી ટાકાહાશી) દ્વારા
લઘુ સંસ્કરણ / ટીવી કદ: [ફક્ત પૂર્ણ સંસ્કરણ ડાઉનલોડ કરો]

સંપૂર્ણ સંસ્કરણ: [સોલિફાઈલ્સ][Zippyshare][મીરર]

Lirik Terjemahan - ગીતોના ભાષાંતર: [ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે]
================================================== ================

યોશ મિન્ના, તે છે ઓસ્ટ ગીત સાઉન્ડટ્રેક ખોલીને અને અંત કારાકાઇ જુઝુ કોઈ તકાગી-સાન તેના જ્યારે ઉપલબ્ધ હોય ત્યારે ડાઉનલોડ લિંક સંપૂર્ણ સંસ્કરણ પર અપડેટ કરવામાં આવશે. તેથી હા અહીં સબ્સ્ક્રાઇબ કરો

================================================== ==============

યોશ, તે જ છે, જો તમને એવું લાગ્યું કે તે હજી સંપૂર્ણ સંસ્કરણ નથી, તો ચિંતા કરશો નહીં, જ્યારે પૂર્ણ સંસ્કરણ પર લિંકને અપડેટ કરવામાં આવશે, તો ફક્ત આ બ્લોગને સબ્સ્ક્રાઇબ કરો અને સંપૂર્ણ સંસ્કરણ અપડેટ થાય ત્યારે તમને નોટિસ મળશે. જુઓ યાહ!

 • કર્કાઈ જૌઝુ કોઈ તકાગી-સાન ડાઉનલોડ કરો
 • લુજુ કરકાઈ જુઝુ કોઈ તકાગી-સાન ડાઉનલોડ કરો
 • કકાકાય જુઝુ નો ટાકાગી-સાન
 • લૅગુ ઓપનિંગ કરકાઈ જુઝુ કોઈ તકાગી-સાન ડાઉનલોડ કરો
 • ઑસ્ટ કાર્કૌ જોઉઝુ નો તકગી સાન ડાઉનલોડ કરો
 • takagi ઓપી ડાઉનલોડ કરો
 • ડાઉનલોડ લગાઉ ઈવાનાઈ કેડો ને
 • ઑસ્ટ કરકાઇ ડાઉનલોડ કરો
 • ડાઉનલોડ લગાઉ કરાચી જુઝુ કોઈ તકાગી સાન
 • ઇવાનાઈ કેડો ને એમપીએક્સટીએક્સ
 • અંતિમ ગીત કરકાઈ જોઉઝુ નો તકગી-સાન એપ્સ 12 ડાઉનલોડ કરો
 • લાગી અંતમાં તકાજી સેન ડાઉનલોડ કરો
 • ost karakai jouzu no takagi-san mpxNUMX
 • કરકાઈ જોઉઝુ ઑપ ગીત નો તકગી સાન ડાઉનલોડ કરો
 • કરકાઈ જોઉઝુ નો તકગી-સાન ઓપ એમપીએક્સટીએક્સ
 • તતાગી સેન દ્વારા
 • તકાગીનો પ્રારંભિક ગીત ડાઉનલોડ કરો
 • takagi-san દ્વારા ડાઉનલોડ કરો
 • ડાઉનલોડ કર્કાઈ જૌઝુ
 • ઓસ્ટ takagi ડાઉનલોડ કરો