ગિન્ટામા ખાસ આલ્બમ

ગિન્ટામા ખાસ આલ્બમ

Gintama ખાસ પૂર્ણ આલ્બમ

લિંક ડાઉનલોડ કરો (288MB): [સોલિફાઈલ્સ] - [મીરર]

આલ્બમ માહિતી

સ્પેશિયલ આલ્બમ એનાઇમ બુકાત્સુ "ગિન્ટામ સ્પેશિયલ આલ્બમ" જેમાં શ્રેષ્ઠ વિશિષ્ટ ગાયન છે જેમાં Xintax સાથે એનીમે બુકેત્સુ દ્વારા ગીન્તામા ટ્રેકલિસ્ટ

ટ્રેકલિસ્ટ

01. હાનિચી મોંમે - બર્નૌટ સિન્ડ્રોમ
02. પ્રાર્થના - ટોમી હેવનલી XNUM
03. એમ.આર. રાણદ્રોપ - વિસ્તૃત
04 સાકુરા મીત્સુસુકી - સ્પાયયર
05. યુકી ના ત્સુબાસા - રેડબોલૂન
06. Tabemono no Suki Kirai Ooi Nin W Ningen no Suki Kirai mo Ooi - ગિન્ટામા મૂળ સાઉન્ડટ્રેક
07 જીન ઇરો નો સોરા - રેડબોલૂન
08. શુરા - શું કરે છે
0એક્સઝેક્સ. કિસકી - સ્નોસ્કેલ
10. કસાનારુ કેજ - હાર્ટ ગ્રો
ઝિન્ટામ મૂળ સાઉન્ડટ્રેક.
12. સિગ્નલ - ઉટારી
13. જિમોન વૂ ઓમોટ ક્યુરુ ઓયા ગા Ite હોકાની નાણી ગા ઇરોયો - મૂળ સાઉન્ડટ્રેક
14. પ્રવાહની ગતિ - RODEO CARBURETTOR
15. ડંટેન - કરે છે
XcodeX.કોકો વૌ સમુરાઇ નો કુની દા - મૂળ સાઉન્ડટ્રેક
17. સાનગી - શક્યતા
18. આહ, યેક્ક્ટાના - ગિન્ટામ મૂળ સાઉન્ડટ્રેક
19. ઓઇ ઓઇ, સીશૂન દેસુકા - મૂળ સાઉન્ડટ્રેક ગિન્ટા
20. Sesuji Nobashite આઇકી તે કુડકે યોત્સુ !! - ગિન્ટામ મૂળ સાઉન્ડટ્રેક
21. ચાલો ગો આઉટ - અમોયમો
22. સમુરાઇ હાર્ટ - સ્પાયયર
23. વીએસ - બ્લુ એન્કાઉન્ટર
24. ઝુરા જાનાઈ કતસુરા ડાયા !!! - મૂળ સાઉન્ડટ્રેક ગિન્ટા
25. ગોયૂ અરાતમે દ અરૂ! - ગિન્ટામ મૂળ સાઉન્ડટ્રેક
26. કેટ ની મી સોલ - ડીશ
27. હન્કોઉ સિમેઇ - આયુમુકુરીમામાકી
28. ટેમી રૉ! બટતા કીરુ !! - ગિન્ટામ મૂળ સાઉન્ડટ્રેક
29. વન્ડરલેન્ડ - ફ્લિપ કરો
30. ડાઇલેમા - ઇકોસિસ્ટમ
31. મુકુશી નો યુજિન ગા કાવારાઝુ ની ઇરુ તોયુયુ નો મો વારુુકાઈ મોનો દા ના ... - મૂળ સાઉન્ડટ્રેક ગિન્ટા
એક્સઝેક્સ. બાનજી યા જીન ચાન ટુ વા ઓરે ટાચી નો કોટો દા! - ગિન્ટામ મૂળ સાઉન્ડટ્રેક
જીનસી વાય બટ્ટ કન્વેયર નો યુનિ નાગરેરુ - મૂળ સાઉન્ડટ્રેક ગિન્ટા
34. સિલ્વર - રાઇઝ
35. Kagerou - રિયલ
36. ઓરે મો, મોઉ સૉટ સટ્સગ્યુય શી નાક્યા આઈક ની ત્સી દા યો નો - મૂળ સાઉન્ડટ્રેક
જ્યુનાકા, શબૉન્ટામા - મૂળ સાઉન્ડટ્રેકનું મેડા વેરટે
38. ટૌગેકીયુ એલિયન - સીરીયલ ટીવી ડ્રામા
39. નક્કી કરેલ - યુવરવર્લ્ડ
40. બાનજીયા બ્લૂઝ - ગિન્ટામ મૂળ સાઉન્ડટ્રેક

માહિતી માહિતી:

વાહ હજુ પણ નથી gintama પહેલાથી છેલ્લા ચાપ દાખલ કરો અને ટૂંક સમયમાં સમાપ્ત થઈ.

તેથી યાહ શેગ્ગાય એક પ્રિય એનાઇમ મેઈન, અને સાઉન્ડટ્રેકનીયા પણ કૂલ એનએનએક્સએક્સ, તે વિશિષ્ટ વિશિષ્ટ આલ્બમ ગિન્ન્ટામ બનાવવા માટે છે.

ઠીક છે પણ નગ્ન નથી તો બધા ગીતો પણ નરકમાં, હેહે XD

[પાસવર્ડ: એઇમેબુકત્સુ.નેટ]

Berikan Komentarmu
 • ost gintama sakura mitsutsuki ડાઉનલોડ કરો
 • ઓસ્ટ gintama સંપૂર્ણ રાર ડાઉનલોડ કરો
 • શ્રેષ્ઠ ગિન્ટમા શ્રેષ્ઠ
 • લૅગૂ પૂર્વ ગિન્ટામ ડાઉનલોડ કરો
 • બેસ્ટ ડાઉનલોડ કરો
 • જીનેટમ આલ્બમ ડાઉનલોડ કરો
 • ગિન્ટામા ઓપ રાર ડાઉનલોડ કરો
 • ઓસ્ટ ગિતામા રાર
 • સ્પાયયર દ્વારા - સાકુરાને મિત્સુત્સુકી ડાઉનલોડ કરો
 • ઓપન ગિન્ટામા કસનારુ કેજ ડાઉનલોડ કરો
 • ઑપન જીન્ટામા ખાસ આલ્બમ બેચ ડાઉનલોડ કરો
 • oat gintama સમુરાઇ હૃદય mp3 ડાઉનલોડ કરો
 • એમપીએક્સટીએક્સ મડા વેરેટ ને જાનેન્કા ડાઉનલોડ કરો
 • gibtama સંપૂર્ણ ગીત ડાઉનલોડ કરો
 • ગીત સેનાગીની શક્યતા ડાઉનલોડ કરો
 • પ્રારંભિક ગિતામા કાસનારુ કેજ ગીત ડાઉનલોડ કરો
 • uverworld રાર નક્કી કર્યું
 • download lagu gintama full
 • ગિન્ટામા 2 આલ્બમ ગીત ડાઉનલોડ કરો
 • download all ost Gintama batch