નિરાશા અને હોપ આલ્બમ

નિરાશા અને હોપ આલ્બમ

નિરાશા અને આશા પૂર્ણ આલ્બમ

લિંક ડાઉનલોડ કરો (120MB): [સોલિફાઈલ્સ] - [મીરર]

આલ્બમ માહિતી

એનાઇમ બુકાત્સુનું વિશિષ્ટ આલ્બમ "ડેસ્પેર એન્ડ હોપ" જેમાં એક્સિએનએક્સએક્સ સાથે એનીમે બુકાત્સુ દ્વારા શ્રેષ્ઠ પસંદગી ગાયન શામેલ છે. ટ્રેકલિસ્ટ

ટ્રેકલિસ્ટ

01. ક્લિયરનેસ (જુન કુરોડા પિયાનો વર્ઝન) - મ્ક્ક પરાક્રમ. હાટસુને મીકુ
02. લીંબુ - કોબાસોલો
0એક્સઝેક્સ. ઉત્સુસુકી - કુરુકુમો
04. ઇકો (મ્ક્ક રિમિક્સ) - કોલું-પી પરાક્રમ હાટસુને મીકુ
05. લોજિક - વી ફ્લાવર
0એક્સઅંગેક્સ ફ્લેર - નામેઈન રિત્સુ
07. ડેમ્નેશન - મ્ક્ક પરાક્રમ હાટસુને મીકુ
08. મિરાજ - જૂન કુરોડા
09. ફરી: પ્રાર્થના - લવ
10. સંદર્ભ: વરસાદ - પ્રેમ
11. દાતા સોંગ - VY1V4
12. છેલ્લું ટ્રેન હોમ - અનોહાના ઓસ્ટ

માહિતી માહિતી:

જ્યારે તમને પીડા અને નિરાશા લાગે છે, હજી પણ તે બધા પાછળ આશા છે આ બિંદુએ ક્યારેય શરણાગતિ કરવી નહીં અને જીવશે એજા જીવંત છે.

સંગીતનો આનંદ માણો!

[પાસવર્ડ: એઇમેબુકત્સુ.નેટ]

  • લીગુઆ એનાઇમ લીંબુ ડાઉનલોડ કરો
  • lagu કોબાસ્લો લીંબુ ડાઉનલોડ કરો
  • ઓસ્ટ એનાઇમ લીંબુ ડાઉનલોડ કરો
  • લીંબુ સંપૂર્ણ આવૃત્તિ ડાઉનલોડ કરો
  • ત્સુરુનના ડાઉનસ્ટ્રીમ ગીતો - હોપ અને ડેસ્પાયર
  • લીંબુ mp3 એનાઇમ ગીત ડાઉનલોડ કરો
  • લીંબુ mp3 સોલો ગીત ડાઉનલોડ કરો
  • વી ફૂલ ગીત
  • લીંબુ ost ડાઉનલોડ કરો