ટર્મિનલ આલ્બમમાં સનસેટ ગ્લો

ટર્મિનલ આલ્બમમાં સનસેટ ગ્લો

ટર્મિનલ પૂર્ણ આલ્બમમાં સનસેટ ગ્લો

લિંક ડાઉનલોડ કરો (118MB): [સોલિફાઈલ્સ] - [મીરર]

આલ્બમ માહિતી

સ્પેશિયલ આલ્બમ એનાઇમ બુકાત્સુ "ટર્મિનલમાં સનસેટ ગ્લો" જેમાં 12 સાથે એનીમે બુકાત્સુ દ્વારા શ્રેષ્ઠ ગીતો છે ટ્રેકલિસ્ટ

ટ્રેકલિસ્ટ

01. સનસેટ માર્ચ - સના
02. શૂટિંગ સ્ટાર - iMeiden પરાક્રમ. રૅચી
03. DAYBREAK ફ્રન્ટલાઇન - કાનો
04. કૅલ્ક - કાનો
05. અંત - રેોલ
06. ગ્લો - કાનો
07. ડિવાઈનિટી - પોર્ટર રોબિન્સન પરાક્રમ. એમી મિલન
08. ઝાંખુ એક્સ ક્લોઝર (મૅશઅપ - એલન વૉકર અને ચેઇનસમોકર્સ
09. કેમલીયા - મિલી
10. ટાઇમ ઈટર - સના
11 ટર્મિનલ - કુરોકુમો
12. વિચિત્ર સ્ટોરી - સના

માહિતી માહિતી:

વાહ, મારી પાસે માર્ચ મહિનામાં મહિનામાં સ્કાર્ફ નથી: 3

[પાસવર્ડ: એઇમેબુકત્સુ.નેટ]

  • કાનો ગ્લો એમપીએક્સએક્સએક્સ
  • glow mp3 anime
  • download lagu anime glow
  • Download lagu terminal mega terra zero
  • Downlod lagu terminal mega terra zero

વાતાસી વા અનટા નો કોટો સુકી દેસુ (`ω ')