ફન ઇન એનાઇમ બુકાત્સુ આલ્બમ છે

એનાઇમ બુકાત્સુ પૂર્ણ આલ્બમમાં ફન છે

લિંક ડાઉનલોડ કરો (304MB): [સોલિફાઈલ્સ] - [મીરર]

આલ્બમ માહિતી

ખાસ આલ્બમ એનાઇમ બુકાત્સુ "હેન ફન ઇન એનાઇમ બુકાત્સુ" જેમાં બેસ્ટ એનાઇમ બુકાત્સુ એક્સજેક્સ સાથેના શ્રેષ્ઠ ગીતો છે. ટ્રેકલિસ્ટ

ટ્રેકલિસ્ટ

01. કારા કોકોરો - એન્લી
02. હેક્યુસેન - સ્યુયુરી
03. ઇયુતા - કોબાસોલો પરાક્રમ લેફ્ટી હેન્ડ ક્રીમ
04. કિસેટ્સુ ડબલ્યુસુગિત્સુગી શિંદીકૂ - અમજાશી
0સાચું
06. ક્યારેય મારો પ્રેમ હોવો જોઈએ - યમાદા તમરૂ
07. કૉલ કરો - યામાડા તમરૂ
08. કેનિઆ - સાચું
0સ્કેરબોરો ફેર - યામાડા તમરૂ
10. હંમેશાં માય હાર્ટમાં - યામાડા તમરૂ
11. તમે હિંમતથી - કેવી રીતે લો હેલો
12. યેક ઓચીનાઈ ત્સુબાસા - હાઉ લો હેલો
13. અઇ વો ઓશિએટ કુરેટા કિમી ઈ - ક્વેફ્ફ
14. નારંગી - 7
15. ક્રો ગીત - છોકરી ડેડ મોન્સ્ટર
16. એડલવાઇસ - 亜 咲 花
17. મિસ યુ - હાટસુન મીકુ
18. પ્રસ્તાવના - એલન વોકર
19. રોકો છોડો - iMeiden
20 હેલી - ઈમેઈડેન પરાક્રમ લીરિઅન
21. આસપાસની ઘડિયાળ - આઇમેડેન
22 ઓટર પોપ - શોન વસાબી
23. શટર - હેટ્સૂન મીકુ (આઇમેડન રિમિક્સ)
24. તમારી વિશ્વ કહો - હાટસુન મીકુ
25. નાનામોરી - કોટોરી (આઇમેડેન રિમિક્સ)
26 એ / ઝેડ - સવાની હિરોયુકી
27. યોએકથી હોટારૂ - કુરુકોમો
ઝગડો - કુરુકુમો
29. પ્રારંભિક એકોસ્ટિક - વન ઓક રોક
30 એ / ઝેડ - સવાની હિરોયુકી

[પાસવર્ડ: એઇમેબુકત્સુ.નેટ]

  • સાયુરી ગીત ડાઉનલોડ કરો
  • download lagu orange 7 anime bukatsu
  • download orange 7 animebukatsu
  • orange 7 anime bukatsu
  • Orange animebukatsu

તમારી ટિપ્પણી ઉમેરો

તમારું ઇમેઇલ સરનામું પ્રકાશિત કરવામાં આવશે નહીં.