એનાઇમ ઓસ્ટ: સત્સુર્યુક્યુ કોઈ તિન્ગી ખોલીને ડાઉનલોડ કરો

એનાઇમ ઓસ્ટ: સત્સુર્યુક્યુ કોઈ તિન્ગી સમાપન સમાપન ડાઉનલોડ [પૂર્ણ]

યો મિન્ના, તમે કેવી રીતે છો?

ઠીક છે, આ સમય, મિમેન ઓસ્ટ ઓપનિંગ ગીત અને તાજેતરની એનાઇમ અંત શેર કરવા માગતા હતા સેથુર્યુક્યુ નો તાન્શી (કતલના દેવદૂત).

તેણીના ખુલી ગીતને દ્વારા ગાયું હતું એન્ડુ માસાકી શીર્ષક "મહત્વપૂર્ણ".

જ્યારે અંત દ્વારા ગાયું છે ચિસ્ઉગા હારુકા શીર્ષક "પ્રાર્થના" .

બધુ જ, આ માત્ર ગીત છે!

================================================== ==============

યો, દરેકને શું થયું? ..

યોશ, આ વખતે હું "સાત્સુરિકુ નો ત્ન્ન્શી (કતલના એન્જલ)"ઓપનિંગ અને એન્ડિંગ ગાયન ઓસ્ટ.

પ્રારંભિક ગીત એન્ડો માસાકી દ્વારા "વાઇટલ"

અને અંત ગીત Chisuga Haruka દ્વારા "પ્રાર્થના".

વેલ ગાય્સ, ચાલો તેને તપાસીએ!
================================================== ==============
તમારા માટે નીચે આપેલા લિંક્સને ક્લિક કરો જે સત્સુરિકુ નો ટાંશી ઉપશીર્ષક ઇન્ડોનેશિયા ડાઉનલોડ કરવા માગે છે
================================================== ==============
લગુ ઓપનિંગ (ખુલી ગીત) સાત્સુરિકુ કોઈ તાંશી
એન્ડો માસાકી દ્વારા "વાઇટલ"


લઘુ સંસ્કરણ / ટીવી કદ: [સોલિફાઈલ્સ] - [Zippyshare] - [મીરર]

સંપૂર્ણ સંસ્કરણ: [સોલિફાઈલ્સ] - [Zippyshare] - [મીરર]


Lirik Terjemahan - ગીતોના ભાષાંતર: [ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે]

================================================== ============
લેગૂ એન્ડિંગ (એન્ડિંગ સોંગ) સાત્સુરિકે કોઈ તાન્શી

Chisuga Haruka દ્વારા "પ્રાર્થના"
લઘુ સંસ્કરણ / ટીવી કદ: [સોલિફાઈલ્સ] - [Zippyshare] - [મીરર]

સંપૂર્ણ સંસ્કરણ: [સોલિફાઈલ્સ] - [Zippyshare] - [મીરર]

Lirik Terjemahan - ગીતોના ભાષાંતર: [ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે]
================================================== ================

યોશ મિન્ના, તે છે ઓસ્ટ ગીત સાઉન્ડટ્રેક ખોલીને અને અંત ચીઓ-ચાન નો ત્સુગુકુરો તેના જ્યારે ઉપલબ્ધ હોય ત્યારે ડાઉનલોડ લિંક સંપૂર્ણ સંસ્કરણ પર અપડેટ કરવામાં આવશે. તેથી હા અહીં સબ્સ્ક્રાઇબ કરો

================================================== ==============

યોશ, તે જ છે, જો તમને એવું લાગ્યું કે તે હજી સંપૂર્ણ સંસ્કરણ નથી, તો ચિંતા કરશો નહીં, જ્યારે પૂર્ણ સંસ્કરણ પર લિંકને અપડેટ કરવામાં આવશે, તો ફક્ત આ બ્લોગને સબ્સ્ક્રાઇબ કરો અને સંપૂર્ણ સંસ્કરણ અપડેટ થાય ત્યારે તમને નોટિસ મળશે. જુઓ યાહ!

 • ડાઉનલોડ સસ્તુર્યુકુ ન તિન્શી
 • એડ સાત્સુરિકુ નો તન્ની ડાઉનલોડ કરો
 • એનાઇમ પર ડાઉનલોડ કરો
 • ઑસ્ટ સાત્સુરિકે કોઈ તન્હેશી
 • સમાપ્ત ગીત ના તંશી સત્સુરિકુ ડાઉનલોડ કરો
 • સત્સુક્રુ નો ટેન્શી અંત ડાઉનલોડ કરો
 • ગીત ડાઉનલોડ કરો સત્સુરિકુ નો ટેન્શી
 • ગીત ડાઉનલોડ કરો તંશી સતુરુરિકુ
 • સત્સુરિકુ ના ટેન્શી પ્રાર્થના mp3
 • સમાપ્ત થાય છે satururiku કોઈ tensehi સંપૂર્ણ ડાઉનલોડ
 • અંત mp3 satensur no tenshi
 • Pray mp3 te
 • સત્સુરિકુ નો ટેન્શી ગીતો પર પ્રાર્થના કરો
 • એડ ડાઉનલોડ કરો
 • મહત્વપૂર્ણ ગીત ઑપ saturur no tenshi ડાઉનલોડ કરો
 • download lagu op anime satsuriku no tenshi
 • ગીત એડ સત્સુરિકુ નો ટેન્શી ડાઉનલોડ કરો
 • સત્સુનો અંતિમ ગીત ડાઉનલોડ કરો
 • ડાઉનલોડ ગીત ચિસુગા હરુકા પ્રાર્થના કરે છે
 • સમાપ્તિકુ ના નો ટેન્શી ડાઉનલોડ કરો