એનાઇમ ઓસ્ટ: શિપીસી નો સુબારુ ખુલવાનો પ્રારંભ ડાઉનલોડ કરો

એનિમે ઑસ્ટ: ઓપિશિંગ એન્ડીંગ શિચીસી નો સુબારુ ડાઉનલોડ કરો [પૂર્ણ થયું]

યો મિન્ના, તમે કેવી રીતે છો?

ઠીક છે, આ સમય, મિમેન ઓસ્ટ ઓપનિંગ ગીત અને તાજેતરની એનાઇમ અંત શેર કરવા માગતા હતા શિચીસી નો સુબારુ

તેણીના ખુલી ગીતને દ્વારા ગાયું હતું લિટલ લશ્કરી અને શીર્ષક "360 ° હોશી કોઈ ઓર્કેસ્ટ્રા (તારાઓની 360 ઑર્કેસ્ટ્રા)".

જ્યારે અંત દ્વારા ગાયું છે યમાઝાકી એરી શીર્ષક "સ્ટારલાઇટ" .

બધુ જ, આ માત્ર ગીત છે!

================================================== ==============

યો, દરેકને શું થયું? ..

યોશ, આ વખતે હું "શીચીસી નો સુબારુ (રિયુનિયનની સાત જાતો)"ઓપનિંગ અને એન્ડિંગ ગાયન ઓસ્ટ.

પ્રારંભિક ગીત પેટિટ મિલેડી દ્વારા "360 ° હોશી કોઈ ઓર્કેસ્ટ્રા (360 સ્ટાર ઓર્કેસ્ટ્રા)"

અને અંત ગીત યામાઝાકી એરી દ્વારા "સ્ટારલાઇટ".

વેલ ગાય્સ, ચાલો તેને તપાસીએ!
================================================== ==============
તમે ડાઉનલોડ કરવા માગતા હો તે માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો શિચીસી નો સુબારુ ઉપશીર્ષક ઇન્ડોનેશિયા
================================================== ==============
લગુ ઓપનિંગ (ખુલી ગીત) શિચીસી નો સુબારુ
પેટિટ મિલેડી દ્વારા "360 ° હોશી કોઈ ઓર્કેસ્ટ્રા (360 સ્ટાર ઓર્કેસ્ટ્રા)"


લઘુ સંસ્કરણ / ટીવી કદ: [સોલિફાઈલ્સ] - [Zippyshare] - [મીરર]

સંપૂર્ણ સંસ્કરણ: [સોલિફાઈલ્સ] - [Zippyshare] - [મીરર]


Lirik Terjemahan - ગીતોના ભાષાંતર: [ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે]

================================================== ============
લેગૂ એન્ડિંગ (એન્ડિંગ સોંગ) શીચીસી નો સુબારુ

યામાઝાકી એરી દ્વારા "સ્ટારલાઇટ"

લઘુ સંસ્કરણ / ટીવી કદ: [સોલિફાઈલ્સ] - [Zippyshare] - [મીરર]

સંપૂર્ણ સંસ્કરણ: [સોલિફાઈલ્સ] - [Zippyshare] - [મીરર]

Lirik Terjemahan - ગીતોના ભાષાંતર: [ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે]
================================================== ================

યોશ મિન્ના, તે છે ઓસ્ટ ગીત સાઉન્ડટ્રેક ખોલીને અને અંત શિચીસી નો સુબારુ તેના જ્યારે ઉપલબ્ધ હોય ત્યારે ડાઉનલોડ લિંક સંપૂર્ણ સંસ્કરણ પર અપડેટ કરવામાં આવશે. તેથી હા અહીં સબ્સ્ક્રાઇબ કરો

================================================== ==============

યોશ, તે જ છે, જો તમને એવું લાગ્યું કે તે હજી સંપૂર્ણ સંસ્કરણ નથી, તો ચિંતા કરશો નહીં, જ્યારે પૂર્ણ સંસ્કરણ પર લિંકને અપડેટ કરવામાં આવશે, તો ફક્ત આ બ્લોગને સબ્સ્ક્રાઇબ કરો અને સંપૂર્ણ સંસ્કરણ અપડેટ થાય ત્યારે તમને નોટિસ મળશે. જુઓ યાહ!

 • ડાઉનલોડ ઑપ શિચીસી નો સુબારુ
 • ઓપનિંગ શિચીસી નો સુબારુ ડાઉનલોડ કરો
 • શિચીસી નો સુબારુ ડાઉનલોડ કરો
 • લૅગૂ શિચીસી નો સુબારુ ડાઉનલોડ કરો
 • લૅગુ ઓપનિંગ શિશીસી કોઈ સુબારુ ડાઉનલોડ કરો
 • ઓક્સટ યુનિયન ગીત ડાઉનલોડ કરો
 • શિર્ષસી નો સુબારુ શીર્ષક
 • શિવિસુબારુ ઓપન ગીત ડાઉનલોડ કરો
 • download lagu starlight anime
 • એમપીએક્સયુએનએક્સ ઉદઘાટન અંત સુબારુ ડાઉનલોડ કરો
 • શરુ કોઈ સુબારુ એનાઇમ ડાઉનલોડ કરો
 • ડાઉનલોડ લગાઉ ઑસ્ટ શીચીસી નો સુબારુ
 • લેગુઆ ઓપનિંગ સુબારુ ડાઉનલોડ કરો
 • પ્રારંભિક ગીત sicisei no subaru ડાઉનલોડ કરો
 • સિચિસી ઉદઘાટન ગીત ડાઉનલોડ કરો
 • સ્ટારલાઇટ - શિચીસેઈ નો સુબારુ સમાપ્ત
 • હોશી નો ઓર્કેસ્ટ્રા ગીત ડાઉનલોડ કરો
 • સુબારુ એનાઇમ ગીતો ડાઉનલોડ કરો
 • ગીત 360 ° હોશી નો ઓર્કેસ્ટ્રા ડાઉનલોડ કરો
 • સમાપ્ત શિચીસી નો સબરૂ ટીવી સંસ્કરણ mp3 ડાઉનલોડ કરો