એનિમે ઑસ્ટ: ઝૂમિલલેન્ડ સાગા સમાપ્ત કરવાનું ઓપનિંગ ડાઉનલોડ કરો

એનિમે ઓસ્ટ: ડાઉનલોડ Zombieland ખુલી સમાપ્તિ સાગા [પૂર્ણ]

યો મિન્ના, તમે કેવી રીતે છો?

ઠીક છે, આ સમય, મિમેન ઓસ્ટ ઓપનિંગ ગીત અને તાજેતરની એનાઇમ અંત શેર કરવા માગતા હતા Zombieland સાગા (ゾ ン ビ ラ ン ド サ ガ).

તેણીના ખુલી ગીતને દ્વારા ગાયું હતું સાકુરાને મીનામોટો (Kaede Hondo), Saki Nikaidou (Asami Tano), અઇ મીઝુનો (Risa Taneda), જુન્કો Konno (મેકીને Kawase), Yuugiri (રીકા Kunigawa), લીલી Hoshikawa (મિનામી ટાનાકા) અને શીર્ષક "અદબના નેક્રોમન્સી (徒 花 ネ ク ロ マ ン シ ー)".

જ્યારે અંત દ્વારા ગાયું છે સાકુરાને મીનામોટો (Kaede Hondo), Saki Nikaidou (Asami Tano), અઇ મીઝુનો (Risa Taneda), જુન્કો Konno (મેકીને Kawase), Yuugiri (રીકા Kunigawa), લીલી Hoshikawa (મિનામી ટાનાકા) શીર્ષક "Hikari e (光 へ)" .

બધુ જ, આ માત્ર ગીત છે!

================================================== ==============

યો, દરેકને શું થયું? ..

યોશ, આ વખતે હું "Zombieland સાગા (ゾ ン ビ ラ ン ド サ ガ)"ઓપનિંગ અને એન્ડિંગ ગાયન ઓસ્ટ.

પ્રારંભિક ગીત "Adabana necromancy (徒 花 ネ ク ロ マ ン シ ー)" સાકુરાને મીનામોટો (Kaede Hondo), Saki Nikaidou (Asami Tano), અઇ મીઝુનો (Risa Taneda), જુન્કો Konno (મેકીને Kawase), Yuugiri (રીકા Kunigawa), લીલી Hoshikawa (મિનામી ટાનાકા) દ્વારા.

અને અંત ગીત "Hikari e (光 へ) "સાકુરાને મીનામોટો (Kaede Hondo), Saki Nikaidou (Asami Tano), અઇ મીઝુનો (Risa Taneda), જુન્કો Konno (મેકીને Kawase), Yuugiri (રીકા Kunigawa), લીલી Hoshikawa (મિનામી ટાનાકા) દ્વારા.

વેલ ગાય્સ, ચાલો તેને તપાસીએ!
================================================== ==============
તમે ડાઉનલોડ કરવા માગતા હો તે માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો Zombieland સાગા ઉપશીર્ષક ઇન્ડોનેશિયા
================================================== ==============
લગુ ઓપનિંગ (ખુલી ગીત) Zombieland સાગા
"Adabana necromancy (徒 花 ネ ク ロ マ ン シ ー)" સાકુરાને મીનામોટો (Kaede Hondo), Saki Nikaidou (Asami Tano), અઇ મીઝુનો (Risa Taneda), જુન્કો Konno (મેકીને Kawase), Yuugiri (રીકા Kunigawa), લીલી Hoshikawa દ્વારા (મિનામી ટાનાકા)


લઘુ સંસ્કરણ / ટીવી કદ: -

સંપૂર્ણ સંસ્કરણ: [સોલિફાઈલ્સ] - [Zippyshare] - [મીરર]


Lirik Terjemahan - ગીતોના ભાષાંતર: [ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે]

================================================== ============
સોંગ એન્ડિંગ (સોંગ સમાપ્ત થાય છે) Zombieland સાગા

"Hikari e (光 へ)" સાકુરાને મીનામોટો (Kaede Hondo), Saki Nikaidou (Asami Tano), અઇ મીઝુનો (Risa Taneda), જુન્કો Konno (મેકીને Kawase), Yuugiri (રીકા Kunigawa), લીલી Hoshikawa (મિનામી ટાનાકા) દ્વારા
લઘુ સંસ્કરણ / ટીવી કદ: [સોલિફાઈલ્સ] - [Zippyshare] - [મીરર]

સંપૂર્ણ સંસ્કરણ: [સોલિફાઈલ્સ] - [Zippyshare] - [મીરર]

Lirik Terjemahan - ગીતોના ભાષાંતર: [ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે]
================================================== ================
સોંગ શામેલ કરો 1 એપિસોડ (ગીત શામેલ કરો) ગીત Zombieland સાગા
"ફેન્ટાસ્ટિક પ્રેમીઓ" સાકુરાને મીનામોટો (Kaede Hondo), Saki Nikaidou (Asami Tano), અઇ મીઝુનો (Risa Taneda), જુન્કો Konno (મેકીને Kawase), Yuugiri (રીકા Kunigawa), લીલી Hoshikawa (મિનામી ટાનાકા) દ્વારા


લઘુ સંસ્કરણ / ટીવી કદ: -

સંપૂર્ણ સંસ્કરણ: [સોલિફાઈલ્સ] - [Zippyshare] - [મીરર]


Lirik Terjemahan - ગીતોના ભાષાંતર: [ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે]

================================================== ============
સોંગ એપિસોડ 5 અને 8 શામેલ કરો (ગીત શામેલ કરો) Zombieland સાગા
ફ્રાન્કોઉચૂ દ્વારા "ડ્રાઇવ-ઇન ટોરી"


લઘુ સંસ્કરણ / ટીવી કદ: -

સંપૂર્ણ સંસ્કરણ: [સોલિડફાઈલ્સ] - [Zippyshare] - [મીરર]


Lirik Terjemahan - ગીતોના ભાષાંતર: [ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે]

================================================== ============
ગીત સમાપ્ત થાય છે 8 (ગીત Eps 8 સમાપ્ત થાય છે) Zombieland સાગા
ફ્રાન્કોઉચૂ દ્વારા "ટુ ડિયરેસ્ટ"


લઘુ સંસ્કરણ / ટીવી કદ: -

સંપૂર્ણ સંસ્કરણ: [સોલિડફાઈલ્સ] - [Zippyshare] - [મીરર]


Lirik Terjemahan - ગીતોના ભાષાંતર: [ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે]

================================================== ============
ગીત સમાપ્ત થાય છે 9 (ગીત Eps 9 સમાપ્ત થાય છે) Zombieland સાગા
ફ્રાન્કોઉચૂ દ્વારા "ટોકકો ડાન્સ ~ ધ ડેડ ઓફ ડેડ ~"


લઘુ સંસ્કરણ / ટીવી કદ: -

સંપૂર્ણ સંસ્કરણ: [સોલિડફાઈલ્સ] - [Zippyshare] - [મીરર]


Lirik Terjemahan - ગીતોના ભાષાંતર: [ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે]

================================================== ============
સોંગ એપિસોડ 2 અને 12 શામેલ કરો (ગીત શામેલ કરો) Zombieland સાગા
“Yomigaere (ヨミガエレ)” by FranChouChou


લઘુ સંસ્કરણ / ટીવી કદ: -

સંપૂર્ણ સંસ્કરણ: [સોલિફાઈલ્સ] - [Zippyshare] - [મીરર]


Lirik Terjemahan - ગીતોના ભાષાંતર: [ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે]

================================================== ============
સોંગ શામેલ કરો 12 એપિસોડ (ગીત શામેલ કરો) ગીત Zombieland સાગા
“Ged rid of Flag (FLAGをはためかせろ!)” by FranChouChou


લઘુ સંસ્કરણ / ટીવી કદ: -

સંપૂર્ણ સંસ્કરણ: [સોલિફાઈલ્સ] - [Zippyshare] - [મીરર]


Lirik Terjemahan - ગીતોના ભાષાંતર: [ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે]

================================================== ============
સોંગ શામેલ કરો 7 એપિસોડ (ગીત શામેલ કરો) ગીત Zombieland સાગા
“目覚めRETURNER(Electric Returner)” by FranChouChou


લઘુ સંસ્કરણ / ટીવી કદ: -

સંપૂર્ણ સંસ્કરણ: [સોલિફાઈલ્સ] - [Zippyshare] - [મીરર]


Lirik Terjemahan - ગીતોના ભાષાંતર: [ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે]

================================================== ============

યોશ મિન્ના, તે છે ઓસ્ટ ગીત સાઉન્ડટ્રેક ખોલીને અને અંત Zombieland સાગા (ゾ ン ビ ラ ン ド サ ガ) તેના જ્યારે ઉપલબ્ધ હોય ત્યારે ડાઉનલોડ લિંક સંપૂર્ણ સંસ્કરણ પર અપડેટ કરવામાં આવશે. તેથી હા અહીં સબ્સ્ક્રાઇબ કરો

================================================== ==============

યોશ, તે જ છે, જો તમને એવું લાગ્યું કે તે હજી સંપૂર્ણ સંસ્કરણ નથી, તો ચિંતા કરશો નહીં, જ્યારે પૂર્ણ સંસ્કરણ પર લિંકને અપડેટ કરવામાં આવશે, તો ફક્ત આ બ્લોગને સબ્સ્ક્રાઇબ કરો અને સંપૂર્ણ સંસ્કરણ અપડેટ થાય ત્યારે તમને નોટિસ મળશે. જુઓ યાહ!

 • ઓએસ Zombieland સાગા ડાઉનલોડ કરો
 • Zombieland સાગા ગીત ડાઉનલોડ કરો
 • ઓસ્ટ zombieland સાગા
 • zombieland સાગા ઓસ્ટ
 • ઝોમ્બી સાગા ના ઉદઘાટન ડાઉનલોડ કરો
 • ડાઉનલોડ કરો ગીત zombieland સાગા ડાઉનલોડ કરો
 • zombieland સાગા ડાઉનલોડ કરો
 • Download lagu ost zombie land saga
 • Download Zombieland Saga Ost
 • અંતિમ zombieland સાગા ડાઉનલોડ કરો
 • Download song op zombie
 • download returner zombieland saga
 • download ost zombieland saga mezame returner
 • dowmload ost zombieland saga
 • download insert song anime zombieland saga
 • download lagu zombie saga land
 • download lagu zombi land saga
 • download lagu saki song zombieland saga
 • zombieland સાગા એનાઇમ ગીત ડાઉનલોડ કરો
 • download lagu op zombieland saga