એનિમે ઑસ્ટ: ઓપનિંગ એન્ડિંગ ઓરે ગા એસ સુકી નેનો વા ઇમાઉટો ડેકેડો ઇમાઉટો ના નાઈ ડાઉનલોડ કરો

એનિમે ઑસ્ટ: ઓપનિંગ એન્ડિંગ ઓરી ગા એસ સુકી નેનો વા ઇમાઉટો ડેકેડો ઇમુઉટો ના નાઇ [પૂર્ણ થયું]

યો મિન્ના, તમે કેવી રીતે છો?

ઠીક છે, આ સમય, મિમેન ઓસ્ટ ઓપનિંગ ગીત અને તાજેતરની એનાઇમ અંત શેર કરવા માગતા હતા ઓરે ગા સુકી નેનો વા ઇમાઉટો ડેકેડો ઇમાઉટો ના નાઈ (俺 が 好 な の の 妹 妹 じ ゃ な い).

તેણીના ખુલી ગીતને દ્વારા ગાયું હતું શુદ્ધ મોન્સ્ટર અને શીર્ષક સિક્રેટ સ્ટોરી.

જ્યારે અંત દ્વારા ગાયું છે જુનજૂ અફિલિયા શીર્ષક "કી શોઉન ટેન કેટસુ જોહાય ક્યુઆઉ (起 承 転 結 結 序 破 破 急 急)" .

બધુ જ, આ માત્ર ગીત છે!

================================================== ==============

યો, દરેકને શું થયું? ..

યોશ, આ વખતે હું "ઓરે ગા સુકી નેનો વા ઇમાઉટો ડેકેડો ઇમાઉટો ના નાઇ (俺 が 好 な の の 妹 じ ゃ な な い)"ઓપનિંગ અને એન્ડિંગ ગાયન ઓસ્ટ.

પ્રારંભિક ગીત શુદ્ધ મોન્સ્ટર દ્વારા "સિક્રેટ સ્ટોરી".

અને અંત ગીત "કીજો શોઉ ટેન, કેત્સુ, જોહાય ક્યુઆઉ (起 承 転 結 結 序 破 破 急 急)) "જુનજો દ્વારા અફિલિયા દ્વારા.

વેલ ગાય્સ, ચાલો તેને તપાસીએ!
================================================== ==============
મહેરબાની કરીને નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરો જે તમારા ડાઉનલોડ કરવા માગે છે ઓરે ગા એસ સુકી નેનો વા ઇમાઉટો ડેકેડો ઇમાઉટો નવ ન ઇન્ડોનેશિયન ઉપશીર્ષકો
================================================== ==============
લગુ ઓપનિંગ (ખુલી ગીત) ઓરે ગા સુકી નેનો વા ઇમાઉટો ડેકેડો ઇમાઉટો અને નાઇ
શુદ્ધ મોન્સ્ટર દ્વારા "સિક્રેટ સ્ટોરી"


લઘુ સંસ્કરણ / ટીવી કદ: [સોલિફાઈલ્સ][Zippyshare][મીરર]

સંપૂર્ણ સંસ્કરણ: [સોલિફાઈલ્સ][Zippyshare][મીરર]


Lirik Terjemahan - ગીતોના ભાષાંતર: [ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે]

================================================== ============
સોંગ એન્ડિંગ (સોંગ સમાપ્ત થાય છે) ઓરે ગા સુકી નેનો વા ઇમાઉટો ડેકેડો ઇમાઉટો ના નાઈ

"કી શોઉ ટેન, કેટ્સુ, જોહાય ક્યુઆઉ (起 承 転 結 結 序 破 破 急 急 急 急)" જુનજો દ્વારા કોઈ અફિલિયા
લઘુ સંસ્કરણ / ટીવી કદ:

સંપૂર્ણ સંસ્કરણ: [સોલિફાઈલ્સ][Zippyshare][મીરર]

Lirik Terjemahan - ગીતોના ભાષાંતર: [ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે]
================================================== ================

યોશ મિન્ના, તે છે ઓસ્ટ ગીત સાઉન્ડટ્રેક ખોલીને અને અંત ઓરે ગા સુકી નેનો વા ઇમાઉટો ડેકેડો ઇમાઉટો ના નાઇ (俺 が 好 な の の 妹 じ ゃ な な い) તેના જ્યારે ઉપલબ્ધ હોય ત્યારે ડાઉનલોડ લિંક સંપૂર્ણ સંસ્કરણ પર અપડેટ કરવામાં આવશે. તેથી હા અહીં સબ્સ્ક્રાઇબ કરો

================================================== ==============

યોશ, તે જ છે, જો તમને એવું લાગ્યું કે તે હજી સંપૂર્ણ સંસ્કરણ નથી, તો ચિંતા કરશો નહીં, જ્યારે પૂર્ણ સંસ્કરણ પર લિંકને અપડેટ કરવામાં આવશે, તો ફક્ત આ બ્લોગને સબ્સ્ક્રાઇબ કરો અને સંપૂર્ણ સંસ્કરણ અપડેટ થાય ત્યારે તમને નોટિસ મળશે. જુઓ યાહ!

 • ઓપ ઓરે નો સુકી નેનો ડાઉનલોડ કરો
 • ઓરે suki નેનો ગાયન ડાઉનલોડ કરો
 • ઓપનિંગ ઓરે ગા સુકી નેનો ડાઉનલોડ કરો
 • ઓરે ગા ઓ સુકી નેનો વા ઇમાઉટો ડેકેડો ઇમાઉટો અને નાઇ
 • ઓરે ગા સુકી નેનો ગીત ડબલ્યુ ઇમાઉટો ડકેડો ઇમાઉટો ના નાઇ ડાઉનલોડ કરો
 • ડાઉનલોડ કરો અથવા નનો નેનો imouto dakedo imouto
 • એનાઇમ ગાયન ડાઉનલોડ ના ના
 • ઓપરેટિંગ ઓરે ગૌ સકી નેનો ઇમુઉટ ડકડો ઇમુઉટ
 • ઓ ઓપ ગા ગા સુકી નેનો વા ઇમાઉટો ડેકેડો ઇમાઉટો ના નાઈ
 • ઓપનિંગ ઓરે ગા સુકી ડાઉનલોડ કરો
 • ઓપનિંગ ઓરે જી ડાઉનલોડ કરો
 • ગુપ્ત વાર્તા અરે કોઈ સુકી
 • ડાઉનલોડ કરો imouto કોઈ suki
 • ડાઉનલોડ ઑપ અને એડ ઓરે ગા સુકી નેનો વા ઇમાઉટો ડેકેડો ઇમાઉટો અને નાઇ
 • ગુપ્ત વાર્તા ઓરે ગીત ડાઉનલોડ કરો જે મને ઇમુઉટ નથી ગમતું
 • ઑસ્ટ એનાઇમ ગુપ્ત વાર્તા ગીત ડાઉનલોડ કરો
 • ડાઉનલોડ ઓરે ગા સુકી નેનો ડાઉનલોડ કરો
 • ગીતના પ્રારંભિક ગીતને ઓરે ગા સુકીના નો હે ઇમુટો ડકેડો ઇમુતો જાનાઇ
 • ડાઉનલોડ ઓપ ઓમ્યુટો ડકેડો ઇમુઉટો જનાઇ
 • એનાઇમ ગુપ્ત વાર્તા ગીત ડાઉનલોડ કરો