ટેગ: iMeiden

Bye Bye Heisei, Welcome Reiwa Album

Bye Bye Heisei, Welcome Reiwa Album

Bye Bye Heisei, Welcome Reiwa Album Download Link (128 MB) : [Solidfiles] – [Mirror] Informasi Album Album khusus Anime Bukatsu “Bye Bye Heisei, Welcome Reiwa” yang berisikan lagu-lagu terbaik pilihan spesial oleh Anime Bukatsu dengan 15 Tracklist. Tracklist 01. Night sky patrol of tomorrow – Wolpis Kater 02. Faith – MADKID 03. The Heisei is […]

વધારે વાચો
બ્રાન્ડ ન્યૂ સ્પિરિટ આલ્બમ

બ્રાન્ડ ન્યૂ સ્પિરિટ આલ્બમ

બ્રાંડ ન્યુ સ્પિરિટ ઍલ્બમ ડાઉનલોડ લિંક (103 MB): [સોલિડફાઈલ્સ] - [મિરર] એનાઇમ બુકાત્સુના વિશિષ્ટ આલ્બમ આલ્બમ "બ્રાંડ ન્યુ સ્પિરિટ" પરની માહિતી જેમાં જેમાં XimeX ટ્રેકલિસ્ટ સાથે એનિમે બૂકાત્સુ દ્વારા ખાસ પસંદગીના શ્રેષ્ઠ ગીતો છે. 12 ટ્રેકલિસ્ટ. આઇ જીજો - યોરુશિકા 01. યાદો - મૈકા 02. પ્લેનેટ થિયરી - જસ્ટિન લી પરાટ. લીંબુ 03. મેટને નથી [...]

વધારે વાચો
મારી ડિપ્રેશન લાઇફ આલ્બમ

શ્રેષ્ઠ 2018 આલ્બમ

2018 સંપૂર્ણ આલ્બમ ડાઉનલોડ લિંક (374 MB): [સોલિડફાઈલ્સ] - [મિરર] એનાઇમ બુકાત્સુના વિશિષ્ટ આલ્બમ આલ્બમ "શ્રેષ્ઠ 2018" પરની માહિતી જેમાં 2018 ના ખાસ વિશિષ્ટ આલ્બમને XimeX ટ્રેકલિસ્ટ સાથે એનિમે બ્યુકાત્સુ દ્વારા જાપાનીઝ ગીતો શામેલ છે. 43 ટ્રેકલિસ્ટ. જગર્નોટ - કુરોકુમો 01. મારો પ્રિય - ડેઝબી 02. લુવોરેટ્રોઆરઆરઆરઆરઇઆર - મેઘફિલ્ડ ફ્લિપ (ફીટ નિફલી) [...]

વધારે વાચો
આઇમેઇડ સ્પેશિયલ આલ્બમ

આઇમેઇડ સ્પેશિયલ આલ્બમ

iMeiden સ્પેશિયલ ફુલ ઍલ્બમ ડાઉનલોડ લિંક (410 MB): [સોલિડફાઈલ્સ] - [મિરર] એનીમ બુકાત્સુ સ્પેશિયલ આલ્બમ આલ્બમ "આઇમેઇડન સ્પેશિયલ આલ્બમ" ની માહિતી જેમાં આઇમેઇડનનાં ખાસ ગીતો XimeX ટ્રેકલિસ્ટ સાથે એનીમ બુકાત્સુ દ્વારા શ્રેષ્ઠ પસંદગી છે. 45 ટ્રેકલિસ્ટ. લક્ષ્યસ્થાન - આઇમેઇડ 01. વિંગ્સ ઓન અવર બેક - આઇમેઇડન પિટ. યોમી 02. વેવ લેસર - આઇમેઇડ 03. [...]

વધારે વાચો
મારા પ્રતિ તમે આલ્બમ માટે

મને આલ્બમ તમને પ્રતિ

મારી પાસેથી તમે સંપૂર્ણ આલ્બમ ડાઉનલોડ લિંક (265 MB): [Solidfiles] - [મિરર] ખાસ આલ્બમ એનિમે આલ્બમ માહિતી Bukatsu "મારી પાસેથી તમે" શ્રેષ્ઠ પસંદગી 28 tracklist સાથે એનિમે જાપાન Bukatsu દ્વારા ગીતો દર્શાવાયા. ટ્રૅકલિસ્ટ 01 જગર્નોટ - કુરુકુમો 02 ફરીથી પ્રેમ - iMeiden & Tokiwa 03. નાઇટ સ્કાય - નેકરો હેકર પરાક્રમ. [...]

વધારે વાચો
જસ્ટ Wanna તમે આલ્બમ સાથે છે

જસ્ટ Wanna તમે આલ્બમ સાથે છે

જસ્ટ Wanna રહો સંપૂર્ણ આલ્બમ ડાઉનલોડ સાથે તમે લિંક (110 MB): [Solidfiles] - [મિરર] ખાસ આલ્બમ એનિમે આલ્બમ માહિતી Bukatsu શ્રેષ્ઠ પસંદગી 14 tracklist સાથે એનિમે જાપાન Bukatsu દ્વારા ગીતો દર્શાવાયા "જસ્ટ wanna તમારી સાથે રહો." 01 tracklist. તમારી સાથે - iMeiden & B3LLA 02. હાના Furashi એકોસ્ટિક વેર. - Pazi 03. YUBIKIRI [...]

વધારે વાચો
કારણ કે એનાઇમ બુકાત્સુ એનાઇમ બુકાત્સુ આલ્બમ છે

કારણ કે એનાઇમ બુકાત્સુ એનાઇમ બુકાત્સુ આલ્બમ છે

કારણ કે એનિમે Bukatsu એનિમે Bukatsu સંપૂર્ણ આલ્બમ ડાઉનલોડ લિંક (161 MB) છે: [Solidfiles] - [મિરર] માહિતી આલ્બમ્સ એનિમે Bukatsu રહેવા જે 19 tracklist સાથે એનિમે Bukatsu દ્વારા જાપાનના શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ ગીતો સમાવે "કારણ કે એનિમે Bukatsu એનિમે Bukatsu છે" . ટ્રૅકલિસ્ટ 01 રેનાઇય પ્રસાર - કના હનાઝાવા 02 કેન્ડી કેન્ડી - ગ્યુમ 03. હારુ કોઈ [...]

વધારે વાચો
ધ ડે અમે ફરી મળો આલ્બમ

ધ ડે અમે ફરી મળો આલ્બમ

આ દિવસ અમે ફરીથી મળો, જેમાં XIMEX ટ્રેકલિસ્ટ સાથે એનાઇમ બુકાત્સુ દ્વારા પસંદગીના શ્રેષ્ઠ જાપાનીઝ ગીતોનો સમાવેશ થાય છે. [સોલિડફાઇલ્સ] - [મિરર] આલ્બમ વિશિષ્ટ આલ્બમ એનાઇમ બુકાત્સુ "ધ ડે અમે મીટ અગેઇન" ટ્રૅકલિસ્ટ 110 યાદ (અમે ફરીથી મળો) - ટેટ મેકરી 12. આશ્રયસ્થાન (શુદ્ધ 01% રિમિક્સ) - પોર્ટર રોબિન્સન અને [...]

વધારે વાચો