ટેગ: ગીતના ગીતો

સાયલન્ટ સોલિટેજ - ઓક્સિટેક ભાષાનો અનુવાદ (ઓવરલોર્ડ સિઝન 3 ED)

સાયલન્ટ સોલિટેજ - ઓક્સિટેક ભાષાનો અનુવાદ (ઓવરલોર્ડ સિઝન 3 ED)

યો મિન્ના, કલી ઈન મિમિન માઉ બરબગી લિરિક લૅગ્યુ સાયલન્ટ સોલિગિટ યાંગ ડિબૌકન ઓલ ઓક્સટી ડેન મરૂપક્કન લીગ એન્ડ એનાઇમ "ઓવરલોર્ડ સિઝન એક્સજેક્સ" ======================== =========================================== યો દરેકને, આ વખતે હું ઓક્સિટે દ્વારા સાયલન્ટ સોલિટેટના ગીતો શેર કરવા માંગે છે, આ ગીત એનાઇમ ઓવરલોર્ડ સિઝન 3 ના અંતિમ ગીત છે. ચાલો તેને તપાસીએ! ================================================== ================= સોંગનું નામ: સાયલન્ટ સોલિટેટ આર્ટિસ્ટ: [...]

વધારે વાચો
એનાઇમ ઑસ્ટ: એન્ડોર્સ સિઝન 3 સમાપ્ત થાય છે

વૃત્તિ - માન્યતા અને રોઇડ ગીતો અનુવાદ (ઓવરલોર્ડ S3 OP)

યો મિન્ના, કલી ઈન મિમિન મૌ બરબગી લિરિક લૅગૂ વેરિસિટી યાંગ ડીબાવકન ઓલીહ મિથ એન્ડ રોડ એન્ડ મરીપક્કન ઓપનિંગ એનાઇમ "ઓવરલોર્ડ સિઝન 3" ========================= ================================================== યો યો, આ વખતે હું ઇચ્છું છું મિથ એન્ડ રોઇડ દ્વારા વેરોટીના ગીતોને શેર કરવા માટે, આ ગીત એનાઇમ ઓવરલોર્ડ સિઝન 3 ના પ્રારંભિક ગીત છે. ચાલો તેને તપાસીએ! ================================================== ================= સોંગનું નામ: વેરોટીટી કલાકાર: માન્યતા અને રોય ગૌણ: માન્યતા અને રોય [...]

વધારે વાચો
એમેઝોન અંદાજ: કોઈએ અમીરાગરી ના તમે નોઇને સમાપ્ત થાય છે

નોસ્ટાલ્જિક રેઈનફ્લેન્ડ - હિકાવાક્સ સાથેના ચીકો લિન્ક્સ ટ્રાન્સલેશન (કોઈ વો એમિગરી નો યુ ની ઓપ)

યો Minna, કાલિ ini mimin માઉ berbagi Lirik Lagu Nostalgic વરસાદ (nostalgic વરસાદ) યાંગ dibawakan oleh HoneyWorks ડેન merupakan Lagu ઉદઘાટન એનિમે સાથે ચીકો "કોઈ ડબલ્યુએ Ameagari કોઈ તમે નિ" ============== ================================================== ==== યો દરેકને, આ વખતે હું ચીકો દ્વારા HoneyWorks સાથે nostalgic વરસાદ (nostalgic વરસાદ) ના ગીતો શેર કરવા માંગો છો, તો આ ગીત એનિમે કોઈ ડબલ્યુએ Ameagari [...] માંથી ઉદઘાટન ગીત છે

વધારે વાચો
હૉલિંગ - ફ્લૉઝ એક્સ ગ્રાન્રોડેઓના લોરેન્સ ટ્રાન્સલેશન (નેનત્સુ નો ટેઇઝાઈ એસએક્સએનએક્સએક્સ ઓપી)

હૉલિંગ - ફ્લૉઝ એક્સ ગ્રાન્રોડેઓના લોરેન્સ ટ્રાન્સલેશન (નેનત્સુ નો ટેઇઝાઈ એસએક્સએનએક્સએક્સ ઓપી)

યો Minna, આ સમયે mimin પ્રવાહ પ્રકાર howling દ્વારા ગાવામાં ગીત ગીતો શેર કરવા માટે તૈયાર x Granrodeo અને એનાઇમ ઉદઘાટન ગીત "Nanatsu કોઈ Taizai સિઝન 2" ===================== =============================================== યો દરેકને, કમાન્ડમેન્ટ્સ ના રિવાઇવલ: આ વખતે હું Granrodeo એક્સ પ્રવાહ howling ના ગીતો શેર કરવા માંગો છો, તો આ ગીત એનિમે ધ સેવન ડેડલી સિન્સ થી ઉદઘાટન ગીત છે. [...]

વધારે વાચો
અહીં - જૂન ભાષણ અનુવાદ (મહોત્સુક કોઈ યોમ ઓપી)

અહીં - જૂન ભાષણ અનુવાદ (મહોત્સુક કોઈ યોમ ઓપી)

યો Minna, આ સમયે mimin અહીં JUNNA દ્વારા ગાવામાં ગીત ગીતો અને એક એનાઇમ ઉદઘાટન ગીત "Mahoutsukai કોઈ Yome" શેર કરવા માટે તૈયાર ========================= =========================================== યો દરેકને, આ વખતે હું માંગો છો આ ગીત જનીના દ્વારા અહીં શેર કરો, આ ગીત એ મોંઘાકાઈ ના યોમથી પ્રારંભિક ગીત છે. ચાલો તેને તપાસીએ! ================================================== ================== સોંગ નામ: અહીં કલાકાર: JUNNA વોકલ: [...]

વધારે વાચો
કનાશિ ઉરેશી - ફ્રેડરિક લિલીંગ ટ્રાન્સલેશન (કોઈ કોઈ પણ ઓ.ઓ.પી.)

કનાશિ ઉરેશી - ફ્રેડરિક લિલીંગ ટ્રાન્સલેશન (કોઈ કોઈ પણ ઓ.ઓ.પી.)

યો Minna, આ સમયે mimin ગીતો Kanashii Ureshii (か な し い う れ し い) ફ્રેડરિક દ્વારા હોસ્ટ અને એક એનાઇમ ઉદઘાટન ગીત "USO માટે કોઈ" શેર કરવા માટે તૈયાર ==================== યો ================================================ દરેકને આ વખતે હું માંગો Kanashii Ureshii ના ગીતો શેર કરવા માટે (か な し い う れ し い) ફ્રેડરિક, આ ગીત એનિમે કોઈ USO સુધીની ઉદઘાટન ગીત છે. ચાલો તેને તપાસીએ! ================================================== ================== ગીત [...]

વધારે વાચો
કેપેક્કી દાંશીની અંતમાં ખુલીને ડાઉનલોડ કરો!

Taiyou ga Kureta Kisetsu ગીતો અનુવાદ - Keppeki Danshi Aoyama-Kun ED

યો Minna, કાલિ ini mimin માઉ berbagi Lirik Lagu Taiyou ગા Kureta Kisetsu (સૂર્ય મને મોસમ આપ્યો) યાંગ dibawakan oleh Fujimi Koukou સોકર બુ ડેન merupakan Lagu સમાપ્તિ એનાઇમ "Keppeki Danshi! આઓયામા શ્રેણીમાંથી-કૂન" ======== ================================================== ========== યો દરેકને, આ વખતે હું Taiyou ગા Kureta Kisetsu ના ગીતો શેર કરવા માંગો છો Fujimi Koukou સોકર બુ દ્વારા (સૂર્ય મને મોસમ આપ્યો), આ ગીત એનિમે Keppeki Danshi થી અંત ગીત છે! [...]

વધારે વાચો
તમે અને હું - આયકા ઓહહાજી ગીતો અનુવાદ (નાઈટ અને મેજિક ઇડી)

તમે અને હું - આયકા ઓહહાજી ગીતો અનુવાદ (નાઈટ અને મેજિક ઇડી)

યો Minna, આ સમયે mimin ગીત તમે અને હું (ユ ー & ア イ) ના ગીતો શેર કરવા માટે તૈયાર Ayaka Ohashi અને એનાઇમ સમાપ્તિ ગીત "નાઈટ માતાનો & મેજિક" દ્વારા ગાયું ================= ================================================== = યો દરેકને, આ વખતે હું Ayaka Ohashi દ્વારા તમે અને હું ગીતો (ユ ー & ア イ) શેર કરવા માંગો છો, આ ગીત એનિમે નાઈટ માતાનો & મેજિક થી અંત ગીત છે. ચાલો [...]

વધારે વાચો