ટેગ: ગીતના ગીતો

એમેઝોન અંદાજ: કોઈએ અમીરાગરી ના તમે નોઇને સમાપ્ત થાય છે

નોસ્ટાલ્જિક રેઈનફ્લેન્ડ - હિકાવાક્સ સાથેના ચીકો લિન્ક્સ ટ્રાન્સલેશન (કોઈ વો એમિગરી નો યુ ની ઓપ)

યો Minna, કાલિ ini mimin માઉ berbagi Lirik Lagu Nostalgic વરસાદ (nostalgic વરસાદ) યાંગ dibawakan oleh HoneyWorks ડેન merupakan Lagu ઉદઘાટન એનિમે સાથે ચીકો "કોઈ ડબલ્યુએ Ameagari કોઈ તમે નિ" ============== ================================================== ==== યો દરેકને, આ વખતે હું ચીકો દ્વારા HoneyWorks સાથે nostalgic વરસાદ (nostalgic વરસાદ) ના ગીતો શેર કરવા માંગો છો, તો આ ગીત એનિમે કોઈ ડબલ્યુએ Ameagari [...] માંથી ઉદઘાટન ગીત છે

વધારે વાચો
હૉલિંગ - ફ્લૉઝ એક્સ ગ્રાન્રોડેઓના લોરેન્સ ટ્રાન્સલેશન (નેનત્સુ નો ટેઇઝાઈ એસએક્સએનએક્સએક્સ ઓપી)

હૉલિંગ - ફ્લૉઝ એક્સ ગ્રાન્રોડેઓના લોરેન્સ ટ્રાન્સલેશન (નેનત્સુ નો ટેઇઝાઈ એસએક્સએનએક્સએક્સ ઓપી)

યો Minna, આ સમયે mimin પ્રવાહ પ્રકાર howling દ્વારા ગાવામાં ગીત ગીતો શેર કરવા માટે તૈયાર x Granrodeo અને એનાઇમ ઉદઘાટન ગીત "Nanatsu કોઈ Taizai સિઝન 2" ===================== =============================================== યો દરેકને, કમાન્ડમેન્ટ્સ ના રિવાઇવલ: આ વખતે હું Granrodeo એક્સ પ્રવાહ howling ના ગીતો શેર કરવા માંગો છો, તો આ ગીત એનિમે ધ સેવન ડેડલી સિન્સ થી ઉદઘાટન ગીત છે. [...]

વધારે વાચો
અહીં - જૂન ભાષણ અનુવાદ (મહોત્સુક કોઈ યોમ ઓપી)

અહીં - જૂન ભાષણ અનુવાદ (મહોત્સુક કોઈ યોમ ઓપી)

યો Minna, આ સમયે mimin અહીં JUNNA દ્વારા ગાવામાં ગીત ગીતો અને એક એનાઇમ ઉદઘાટન ગીત "Mahoutsukai કોઈ Yome" શેર કરવા માટે તૈયાર ========================= =========================================== યો દરેકને, આ વખતે હું માંગો છો આ ગીત જનીના દ્વારા અહીં શેર કરો, આ ગીત એ મોંઘાકાઈ ના યોમથી પ્રારંભિક ગીત છે. ચાલો તેને તપાસીએ! ================================================== ================== સોંગ નામ: અહીં કલાકાર: JUNNA વોકલ: [...]

વધારે વાચો
કનાશિ ઉરેશી - ફ્રેડરિક લિલીંગ ટ્રાન્સલેશન (કોઈ કોઈ પણ ઓ.ઓ.પી.)

કનાશિ ઉરેશી - ફ્રેડરિક લિલીંગ ટ્રાન્સલેશન (કોઈ કોઈ પણ ઓ.ઓ.પી.)

યો Minna, આ સમયે mimin ગીતો Kanashii Ureshii (か な し い う れ し い) ફ્રેડરિક દ્વારા હોસ્ટ અને એક એનાઇમ ઉદઘાટન ગીત "USO માટે કોઈ" શેર કરવા માટે તૈયાર ==================== યો ================================================ દરેકને આ વખતે હું માંગો Kanashii Ureshii ના ગીતો શેર કરવા માટે (か な し い う れ し い) ફ્રેડરિક, આ ગીત એનિમે કોઈ USO સુધીની ઉદઘાટન ગીત છે. ચાલો તેને તપાસીએ! ================================================== ================== ગીત [...]

વધારે વાચો
કેપેક્કી દાંશીની અંતમાં ખુલીને ડાઉનલોડ કરો!

Taiyou ga Kureta Kisetsu ગીતો અનુવાદ - Keppeki Danshi Aoyama-Kun ED

યો Minna, કાલિ ini mimin માઉ berbagi Lirik Lagu Taiyou ગા Kureta Kisetsu (સૂર્ય મને મોસમ આપ્યો) યાંગ dibawakan oleh Fujimi Koukou સોકર બુ ડેન merupakan Lagu સમાપ્તિ એનાઇમ "Keppeki Danshi! આઓયામા શ્રેણીમાંથી-કૂન" ======== ================================================== ========== યો દરેકને, આ વખતે હું Taiyou ગા Kureta Kisetsu ના ગીતો શેર કરવા માંગો છો Fujimi Koukou સોકર બુ દ્વારા (સૂર્ય મને મોસમ આપ્યો), આ ગીત એનિમે Keppeki Danshi થી અંત ગીત છે! [...]

વધારે વાચો
તમે અને હું - આયકા ઓહહાજી ગીતો અનુવાદ (નાઈટ અને મેજિક ઇડી)

તમે અને હું - આયકા ઓહહાજી ગીતો અનુવાદ (નાઈટ અને મેજિક ઇડી)

યો Minna, આ સમયે mimin ગીત તમે અને હું (ユ ー & ア イ) ના ગીતો શેર કરવા માટે તૈયાર Ayaka Ohashi અને એનાઇમ સમાપ્તિ ગીત "નાઈટ માતાનો & મેજિક" દ્વારા ગાયું ================= ================================================== = યો દરેકને, આ વખતે હું Ayaka Ohashi દ્વારા તમે અને હું ગીતો (ユ ー & ア イ) શેર કરવા માંગો છો, આ ગીત એનિમે નાઈટ માતાનો & મેજિક થી અંત ગીત છે. ચાલો [...]

વધારે વાચો
હેલો! મારી દુનિયા!! - ફનાના (નાઈટ અને મેજિક ઓપી) ગીતો અનુવાદ

હેલો! મારી દુનિયા!! - ફનાના (નાઈટ અને મેજિક ઓપી) ગીતો અનુવાદ

યો મિન્ના, આ સમય મમીન હેલો ગીતો શેર કરવા માંગો છો! મારી વિશ્વ !! fhána અને એનાઇમ ઉદઘાટન ગીત "નાઈટ માતાનો & મેજિક" ==================================== દ્વારા હોસ્ટ ================================ યો દરેકને, આ વખતે હું હેલો ના ગીતો શેર કરવા માંગો છો! મારી વિશ્વ !! fhána દ્વારા, આ ગીત એનિમે નાઈટ માતાનો & મેજિક થી ઉદઘાટન ગીત છે. ચાલો તેને તપાસીએ! ================================================== ================== ગીત [...]

વધારે વાચો
ડિસીઅર - ગાર્નિડેલીયા (ફેટ ઍપોક્રિફા ઈડી) ગીતો અનુવાદ

ડિસીઅર - ગાર્નિડેલીયા (ફેટ / એપૉક્રીફા ઇડી) ગીતો અનુવાદ

યો Minna, આ સમયે mimin Garnidelia swish અને એનાઇમ સમાપ્તિ ગીત "ફેટ / એપોક્રીફા" દ્વારા ગાયું ગીત ગીતો શેર કરવા ========================= તૈયાર =========================================== યો દરેકને, આ વખતે હું માંગો છો Garnidelia દ્વારા swish ના ગીતો શેર કરવા માટે, આ ગીત એનિમે ફેટ / એપોક્રીફા થી અંત ગીત છે. માતાનો તેને તપાસવા દો! ================================================== ================== સોંગ નામ: swish કલાકાર: Garnidelia વોકલ: Garnidelia એનિમે સાઉન્ડટ્રેક: ફેટ / એપોક્રીફા સમાપ્તિ ગીત [ડાઉનલોડ કરો [...]

વધારે વાચો