ટેગ: ગોકળગાય ઘર

મારી ડિપ્રેશન લાઇફ આલ્બમ

શ્રેષ્ઠ 2018 આલ્બમ

2018 સંપૂર્ણ આલ્બમ ડાઉનલોડ લિંક (374 MB): [સોલિડફાઈલ્સ] - [મિરર] એનાઇમ બુકાત્સુના વિશિષ્ટ આલ્બમ આલ્બમ "શ્રેષ્ઠ 2018" પરની માહિતી જેમાં 2018 ના ખાસ વિશિષ્ટ આલ્બમને XimeX ટ્રેકલિસ્ટ સાથે એનિમે બ્યુકાત્સુ દ્વારા જાપાનીઝ ગીતો શામેલ છે. 43 ટ્રેકલિસ્ટ. જગર્નોટ - કુરોકુમો 01. મારો પ્રિય - ડેઝબી 02. લુવોરેટ્રોઆરઆરઆરઆરઇઆર - મેઘફિલ્ડ ફ્લિપ (ફીટ નિફલી) [...]

વધારે વાચો
ફક્ત આલ્બમ માટે જ ખાસ આલ્બમ

ફક્ત આલ્બમ માટે જ ખાસ આલ્બમ

ખાસ આલ્બમ માત્ર તમને સંપૂર્ણ આલ્બમ ડાઉનલોડ કરો લિંક (95MB): [Solidfiles] - "માત્ર તમારા માટે ખાસ આલ્બમ" [મિરર] ખાસ આલ્બમ એનિમે આલ્બમ માહિતી Bukatsu ગીતો દર્શાવાયા સાથે ખાસ એનિમે Bukatsu tracklist 12 શ્રેષ્ઠ પસંદગી. ટ્રૅકલિસ્ટ 01 સમર રાહ જોઈ - નેગી Yanagi 02. એસ્કેપ (Capchii રીમિક્સ) - Kaivaan પરાક્રમ. એક છોડ Hikaru સ્ટેશન 03. [...]

વધારે વાચો